Oslo 20160906.Analytiker Erik Bruce i Nordea, presenterer prognoser for norsk og internasjonal økonomi på en pressekonferanse.Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Oslo 20160906.Analytiker Erik Bruce i Nordea, presenterer prognoser for norsk og internasjonal økonomi på en pressekonferanse.Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Nordea tegner rosenrødt bilde for norsk økonomi

Publisert

Ny oljevekst, kraftig økt eksport og bra forbruksvekst er bakteppet for Nordea Markets' optimistiske prognose for norsk økonomi.

I sin prognose som legges fram tirsdag, avblåser storbanken dessuten faren for en boligdrevet nedtur for norsk økonomi, en faktor som har skapt usikkerhet det siste året.

– De siste månedene har vi fått tall som klart peker på at fallet i boligprisene ikke bare på landsbasis, men også i Oslo, er over, skriver Nordeas sjefanalytiker Erik Bruce i sin analyse.

Han har samtidig ingen tro på noen ny kraftig oppgang i boligmarkedet – det skyldes forventninger om økte boliglånsrenter og mange nye boliger på markedet.

– Likevel, faren for en boligdrevet nedtur er betydelig redusert. Det er liten grunn til å frykte smitteeffekt fra svakere boligmarked på privat forbruk, skriver Bruce.

Svært optimistisk

Nordea Markets tegner et meget positivt bilde av utsiktene for norsk økonomi fremover og ser for seg en vekst i fastlands-BNP på 2,4 prosent både i år og neste år. Følgende hovedforklaringer trekkes fram:

 • Fornyet vekst i oljeinvesteringene – 8–10 prosent i år.
 • Sterk vekst i fastlandseksporten.
 • Bra forbruksvekst grunnet lønnsvekst og fallende ledighet.
 • Økende investeringer i bedriftene.
 • Siden økonomien vil vokse sterkt, blir behovet for hjelp og stimulanser fra offentlig sektor også redusert, konkluderer Nordea.

  – Vi tror regjeringen følger ambisjonen om nær balanserte budsjetter, skriver Bruce.

  Tre renteøkninger

  De mange nordmennene som har tatt opp store boliglån, må imidlertid forberede seg på flere rentehevninger fra Norges Bank, ifølge Nordea.

  Storbanken ser for seg at det første rentehoppet kommer allerede i september, mens den ser for seg ytterligere to renteøkninger i 2019.

  – Veksten i norsk økonomi er nå godt over det Norges Bank regner som potensiell vekst, og vi anslår vekst godt over potensiell også de neste årene, skriver Bruce.

  – Arbeidsledigheten vil falle videre, og lønnsveksten vil trekke oppover. Det tilsier utsikter til høyere prisvekst og dermed også høyere renter, konstaterer han.

  Styringsrenten ligger i dag på rekordlave 0,5 prosent. Nordea ser for seg en styringsrente på 0,75 prosent innen utgangen av året og 1,25 prosent innen utgangen av 2019.

  Fallende ledighet

  Nordea antar at arbeidsledigheten kommer til å falle videre fremover og ende på 3,8 prosent i år og 3,5 prosent neste år, målt ved Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU).

  – Med fortsatt god vekst i økonomien, regner vi med at veksten i sysselsettingen blir på mellom 1 og 1,5 prosent i årene som kommer. Så høy blir neppe veksten i tilbudet, og dermed er det duket for ytterligere fall i arbeidsledigheten, skriver Bruce.

  For arbeidstakerne er det også grunn til å glede seg over utsikter til bedre lønnsutvikling fremover, om vi skal tro Nordea Markets' prognose.

  – Mens lønnsveksten i år kan ende så vidt under 3 prosent, regner vi med at den neste år er over 3 prosent, skriver Bruce.

  (©NTB)