Usikkert om oljejobbene reddes

Publisert

Investeringsnivået mot nye høyder?

Anslaget for oljeinvesteringer i første kvartal neste år ligger 2,5 milliarder over samme periode i 2015, men det er fortsatt for tidlig å si noe om hvordan dette vil påvirke sysselsettingen i oljebransjen, sier oljeanalytiker Thina Saltvedt, i Nordea Markets til enerWE.no.

Ferske tall fra SSB viser at førsteanslaget for 2016 oppgis å være 184,9 milliarder kroner, sammenlignet med 182,4 milliarder i 2015, gitt i andre kvartal 2014.

Positivt overrasket over tallene

Saltvedt er på ferie, og uten å ha satt seg dypt inn i prognosene, vil hun svare på generelt grunnlag at det er for tidlig å si noe om hvordan jobbsituasjonen i markedet blir, fordi oljeselskapene enda ikke er ferdig med de kostnadskuttene de er avhengige av.

Tallene så mer optimistiske ut enn vi hadde ventet fordi de viser at oljeselskapene opprettholder investeringstakten, som igjen betyr at aktivitetene faller mindre, sier Saltvedt.

Sjeldent høyt investeringsnivå

Selv om arbeidet med å redusere kostnadene i oljebransjen ikke er avsluttet, ligger investeringsnivået i oljebransjen på et historisk høyt nivå, i følge direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk Olje og Gass, Tommy Hansen.

Prognosene for 2015 er det tredje høyeste investeringsnivået Norge har sett tidligere, og investeringsnivået for 2016 er det fjerde høyeste, forteller Hansen til enerWE.no.

For å sikre lønnsomhet i en tid med lav oljepris er det viktig at kostnadskuttene opprettholdes, og han støtter Saltvedt i at det umulig å beregne helt konkret hvordan investeringsprognosene vil påvirke sysselsettingen, da dette er opp til hvert enkelt selskap.

Det som er positivt er at de fleste analytikerne på forhånd trodde at investeringsnivået skulle gå ned, men det viste seg å ikke stemme, sier Hansen.

Hansen mener at disse tallene er godt nytt for norsk økonomi og norsk velferd på sikt.