Nordea mener at bunnen er nådd for norsk økonomi

Publisert

– Bunnen er nådd og oppturen har begynt, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea.

Utviklingen i norsk økonomi det siste halve året har overrasket analytikerne i Nordea. Nå justerer storbanken prognosene fra litt til enda lysere.

– Vi har vært optimistiske i våre anslag en stund, men selv vi er blitt positivt overrasket, sa Bruce da han presenterte Nordeas oppdaterte makroøkonomiske rapport tirsdag.

Vekst på 2-tallet

Det meste peker i positiv retning, ifølge Nordeas analyser:

Oljebremsen er ikke like sterk som før. Dessuten vil effekten av oljenedturen etter hvert nulles ut av vekst i boliginvesteringene. Arbeidsledigheten har nådd toppen, rentene vil fortsatt være lave lenge og forbruket tar seg forsiktig opp ettersom prisveksten på blant annet biler og klær vil flate ut.

– Bunnen i norsk fastlandsøkonomi er nådd. Vi kommer opp i en årsvekst på 2 prosent i fastlandsøkonomien i løpet av 2018, mot 0,8 prosent i 2016, oppsummerer Bruce.

Lavere inflasjon

Nordea legger til grunn at Norges Bank i et slikt bilde vil akseptere en lav inflasjon, anslagsvis ned fra 3,3 prosent i år til 2,2 prosent neste år og 1,5 prosent i 2018.

– Hvis vi har rett i at veksten er på vei opp og ledigheten har nådd toppen, regner vi med at rentebunnen er nådd. Vi tror at inflasjonen vil falle langt under målet, samtidig som kapasitetsutnyttelsen er godt under normalen. Norges Bank vil trolig vurdere begge deler som en uunngåelig konsekvens av omstillingen etter oljenedturen, lyder Bruces analyse.

I et slikt bilde vil Norges Bank styre unna et eventuelt rentekutt som følge av en mulig styrket krone, fordi det bare vil føre til enda lavere inflasjon, svekke konkurranseevnen og true omstillingen, skriver Bruce i rapporten.

Boligvekst

Det viktigste av alt i Nordeas analyse er at nedturen i de oljetunge næringene er i ferd med å bremse opp.

– Samtidig står andre klare til å overta. Boliginvesteringene øker i omtrent samme takt som oljeinvesteringene vil falle, og boliginvesteringer vil alene være nok til å jevne ut fallet i oljeinvesteringene, sier Bruce.

Ny bolig-indeks

Nordeas beregninger viser at det er blitt billigere for folk å kjøpe bolig, til tross for den rekordhøye prisveksten.

– Vi har laget en «hva har jeg råd til»-indeks. Den sammenligner summen av avdrag og renter med snitt-inntekten for en husholdning. Det er jo slik folk tenker når de vurderer boligkjøp. Og da ser vi at det relativt sett er blitt billigere å kjøpe bolig, sier Bruce.

– Vi trenger ikke spekulative forklaringer og ord som eufori når vi snakker om boligprisene. Det er ikke noe mystisk med dette, oppsummerer han.

Valgbudsjett

På toppen av det hele tar Nordea-økonomene høyde for at det er stortingsvalg neste år.

– Derfor regner vi med en fortsatt sterk vekst i offentlig pengebruk, selv om behovet for finanspolitiske stimulanser strengt tatt blir mindre. Først i 2018 ser vi for oss at stimulansene fra finanspolitikken avtar markant, sier sjefanalytikeren.