Oslo  20151006.Norges Bank makulerer gamle og ødelagte sedler i sine lokaler i Oslo tirsdag. Den gjeldende 1000-kroneseddelen fra 2001, som kommer fra "Utgave VII", portretterer Edvard Munch og hans verk "Solen".Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix
Oslo 20151006.Norges Bank makulerer gamle og ødelagte sedler i sine lokaler i Oslo tirsdag. Den gjeldende 1000-kroneseddelen fra 2001, som kommer fra "Utgave VII", portretterer Edvard Munch og hans verk "Solen".Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Nordea: I år snur det for oljen

Publisert

Veksten i økonomien skal mer enn dobles i år, sysselsettingen øker og oljen når endelig bunnen. Men bare noen få kan vente seg fete lønnstillegg, ifølge Nordea.

Når tilgangen til kvalifisert arbeidskraft blir knappere, pleier også lønningene å stige raskere, påpeker Nordea Markets i forbindelse med presentasjonen av den siste makroøkonomiske rapporten tirsdag. Men selv om sjefanalytiker Erik Bruce har lyse utsikter for norsk økonomi i år og neste år, heller han kaldt vann i blodet på dem som håper på nye år med lønnsfest.

Bare de heldigste er så ettertraktet at de kan vente seg en solid reallønnsoppgang. LO og NHO styrer allerede nå mot et moderat oppgjør, som Bruce tror vil ende på mellom 2,5 og 2,75 prosent. Samtidig venter han en prisstigning på 1,8 prosent. Det tilsier en gjennomsnittlig reallønnsvekst på godt under 1 prosent.

– Med en bedring på arbeidsmarkedet vil også normalt tilbudet av arbeidskraft stige, og vi regner derfor med en veldig moderat nedgang i registrert ledighet de kommende årene, skriver Bruce i rapporten.

Men situasjonen vil trolig variere kraftig lokalt, poengterer han.

– I enkelte næringer og områder av landet kan det oppstå knapphet på arbeidskraft, og her kan de lokale lønnstilleggene etter hvert blir relativt gode, skriver Bruce.

Oljen snur

De fleste pilene peker uansett opp, og de få som fortsatt er fallende, vil snu innen neste år, venter Nordea. Det gjelder spesielt oljeinvesteringene og effekten krisen i oljebransjen har hatt på fastlandsøkonomien. Den lave oljeprisen har resultert i kraftige kutt i oljebransjen og lavere etterspørsel etter leverandørtjenester fra fastlandet.

I år venter Nordea at fallet i oljeinvesteringene vil bremse – fra 15 prosent til 7,5 prosent – og nå bunnen i løpet av året, mens investeringsbunnen internasjonalt blir nådd enten i år eller neste år. Ringvirkningene til resten av økonomien vil føre til en vekst på 1,8 i norsk økonomi, Fastlands-BNP, mer enn dobbelt så høy som i fjor.

Samtidig har igangsettingen av nye boliger tatt seg kraftig opp, og vil holde seg høy i år og neste år.

– I 2018 vil det negative draget fra oljeinvesteringene forsvinne. Men veksten blir trolig liggende på 2017-nivå fordi boligbyggingen, som er på et høyt nivå, neppe vil øke ytterligere, skriver Bruce.

Neppe renteøkning

I årene som kommer, vil forbrukernes kjøpekraft tilta som følge av lavere prisvekst, noe høyere lønnsvekst og flere i arbeid. Veksten i norsk økonomi blir etter hvert sterk nok til å få arbeidsledigheten ned, men det vil ta litt tid, fremgår det av "Nordea Economic Outlook".

Nordea mener det er helt usannsynlig med rentekutt hvis utviklingen blir som forventet. Sjeføkonom Kjetil Olsen trekker fram noen faktorer som kan føre til renteoppgang.

– Skulle utviklingen i euroland overraske på oppsiden, og Den europeiske sentralbanken i løpet av 2018 signaliserer høyere renter, kan også en norsk renteoppgang komme på agendaen, sier han.

(©NTB)