Stina Johansen er kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.
Stina Johansen er kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

- Vi ser en risiko for økende vedvarende prisforskjeller

Hos kraftbørsen Nord Pool ser man at prisvariasjonene i det norske strømmarkedet kan være utfordrende.

Publisert Sist oppdatert

Den siste tiden har strømprisene variert stort - og medieoppslagene har vært mange. I enkelttimer kan strømprisen være dobbelt så høy i en del av Norge sammenlignet med andre deler av landet, og på dags- og ukesbasis har strømprisen variert med 10-20 øre/kWh avhengig i hvilket elspotområde man bor i.

Hos kraftbørsen Nord Pool understreker kommunikasjonsdirektør Stina Johansen at det ikke er noe nytt at det er en såpass stor variasjon i strømprisene.

Elspotområder

  • Elspotområde 1 (NO1) omfatter østlig del av Østlandet fra Viken og nordover (bortsett fra den del av Innlandet som ligger vest og nord for Vågåmo).
  • Elspotområde 2 (NO2) omfatter sørlig del av Viken, mesteparten av Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland og sørlig del av Vestland.
  • Elspotområde 3 (NO3) omfatter nordre og vestlig del av Vestland, den delen av Innlandet som ligger vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal.
  • Elspotområde 4 (NO4) omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge.
  • Elspotområde 5 (NO5) omfatter midtre del av Vestland opp til Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Viken og Innlandet.

Kilde: NVE

- Strømprisene har alltid variert mellom de ulike budområdene i Norge, og hvor mye forandrer seg veldig fra år til år. Vi har sett tidligere år som 2009-2010, 2014 og 2017 hvor prisforskjellene har vært både tilsvarende og større enn det vi har sett så langt i år. Prisforskjeller mellom budområder er med å gi tydelige signaler til markedet – og det har gjennom årene både blitt etablert flere budområder - for å avdekke flaskehalser - og det har blitt investert i både nett og produksjon for å minske prisforskjeller i Norge, sier Johansen til enerWE/Europower.

- Skaper det problemer for krafthandelen at det er såpass store flaskehalser i det norske systemet?

Vi ser at disse prisforskjellene kan være utfordrende for markedsaktørene spesielt når det gjelder prissikring, og at risikoen ved å handle i det finansielle markedet kan øke.

- Med veksten av uregulerbar fornybar energi inn i det norske, nordiske og europeiske kraftsystemet ser vi en risiko for økende vedvarende prisforskjeller, også internt i Norge. Vi ser at disse prisforskjellene kan være utfordrende for markedsaktørene spesielt når det gjelder prissikring, og at risikoen ved å handle i det finansielle markedet kan øke, sier hun.

Johansen tror at samspillet mellom Statnett som systemansvarlig nettselskap (TSO) og regionale nettselskaper med ansvar for distribusjonsnettet (DSO) blir enda viktigere fremover.

- Prisforskjeller mellom budområder gir tydelig signaler til markedet – og TSOene har en viktig rolle med å følge opp med nettinvesteringer for å begrense forskjellene. I tillegg må det tenkes nytt i forhold til bruk av lokal fleksibilitet innenfor budområder slik at produksjon og forbruk balanseres godt. Her har vi alle et ansvar for utviklingen og ikke minst blir samspill mellom TSO og DSO kanskje enda viktigere i tiden som kommer, sier hun.

Powered by Labrador CMS