Norcems karbonfangstprosjekt har målet i sikte

Publisert

Målet med forprosjektet er å få en detaljert oversikt for å kunne fatte en beslutning om investering i prosjektet, skriver Norcem i en pressemelding. Studien vil være ferdig i slutten av august i 2019. Deretter vil det bli en tredjepartsvurdering, før regjeringen vil komme med innstilling til Stortinget om å realisere prosjektet. Hvis det foreligger en investeringsbeslutning våren 2020, så vil prosjektet gå inn en treårig byggefase.

Verdens første sementfabrikk med fullskala karbonfangst kan dermed være i drift fra og med 2024.

Målstreken nærmer seg

- Selv om det formelt gjenstår flere trinn i prosessen, føler jeg at vi skimter mållinjen. Vi har tro på teknologien, har bevist at den fungerer, og er sikre på at dette skal vi få til. Skal man nå målene i Paris-avtalen, må vi sammen våge å satse på ny industriutvikling, sier Per Brevik, Direktør for bærekraft og alternativt brensel i HeidelbergCement Northern Europe.

Detaljplanlegging gjenstår

Norcem vil i nært samarbeid med partnerne Aker Solutions, Norconsult, Norsk Energi og FLSmidth, utvikle detaljerte planer for realiseringen av prosjektet.

- Vi ser frem til den kommende fasen. Vi er på god vei, og nå gjelder det å få nøye planlagt utbyggingen av karbonfangstanlegget slik at vi reduserer usikkerhet og øker kostnadseffektiviteten for alle parter, sier Per Brevik.

Viktig steg mot karbonnøytrale betongprodukter

Etableringen av verdens første CO2-fangstanlegg på en sementfabrikk vil være en stor inspirasjon for hele byggindustrien. For Norcem og eier HeidelbergCement, vil anlegget representere et viktig steg mot karbonnøytrale betongprodukter.

- Som en av verdens største produsenter av byggematerialer, er vi fast bestemte på å bidra til å redusere karbonfotavtrykket som betong fører med seg ytterligere. Realiseringen av anlegget i Brevik vil være et stort skritt for industrien i riktig retning, avslutter Per Brevik.

Verden trenger karbonfangst og -lagring for å nå klimamålene fra Paris

- Vi er tilfreds med at Regjering og Storting nå har vedtatt budsjett for forprosjektering av et karbonfangstanlegg ved Norcem sin sementfabrikk i Brevik. Dette gir oss muligheten til å utvikle en kostnadseffektiv fullskala fangstløsning for Norcem, sier Oscar Graff, leder for karbonfangst og lagring i Aker Solutions.

Verden trenger karbonfangst og -lagring for å nå klimamålene fra Paris. Det er derfor viktig at Norge lykkes med å gjennomføre et demonstrasjonsprosjekt for CO2-fangst, transport og permanent lagring.

--

Les også: