Arendal  20170817.Leder i NHO Kristin Skogen Lund under debatten"Er Norge et økonomisk annerledesland?" under Arendalsuka torsdag kveld.Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix
Arendal 20170817.Leder i NHO Kristin Skogen Lund under debatten"Er Norge et økonomisk annerledesland?" under Arendalsuka torsdag kveld.Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

NHO-prognose: Svakere 2017, men bedre 2018 og 2019

Publisert

NHO nedjusterer sine anslag for veksten i norsk økonomi for inneværende år, men ser langt mer optimistisk på de to neste årene.

– Vi nedjusterer våre anslag for veksten i BNP for Fastlands-Norge til 1,5 prosent for inneværende år. Samtidig oppjusterer vi vekstanslagene for 2018 og 2019 til henholdsvis 2,3 og 2,4 prosent, skriver NHO i sin konjunkturrapport torsdag.

– Dette skyldes mer positive forventninger til utviklingen i eksport og import og økte investeringer i boliger og i fastlandsnæringene, heter det videre.

NHO tror det meste av nedturen som fulgte i kjølvannet av oljeprissjokket i 2014, nå ligger bak oss, men tror opphentingen bare blir moderat.

– Våre prognoser tyder fortsatt på at veksten vil være nokså beskjeden en god stund fremover, skriver arbeidsgiverorganisasjonen.

Bunnen nådd

I likhet med andre analysemiljøer mener også NHO nå at konjunkturbunnen er nådd for norsk økonomi. Det skjedde etter alt å dømme mot slutten av 2016, ifølge rapporten.

NHO peker på seks hovedårsaker til at den økonomiske nedgangen ikke ble enda dypere for Norge: Svakere krone, oljeprissjokket traff ikke hele landet like hardt, oljenæringen effektiviserte produksjonen, nettoinnvandringen ble redusert, lønnsoppgjørene ble moderate og den økonomiske politikken var tilpasset situasjonen.

– Alle disse faktorene bidro til at konjunkturnedgangen ikke ble dypere, bredere og mer langvarig enn den har blitt, skriver NHO i rapporten.

Moderat oppgang

Videre peker hovedorganisasjonen på at man ikke kan forvente den samme drahjelpen fra disse faktorene i tiden som kommer.

– For det første kan vi forvente en mindre ekspansiv finanspolitikk de nærmeste årene. Etter hvert som veksten i økonomien tar seg opp, er det mindre behov for en generell stimulans i økonomien, heter det.

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum er bekymret over oljepengebruken, som totalt har økt med omkring 80 milliarder kroner de siste årene, målt i 2017-kroner. Veksten i oljepengebruken må reduseres fremover av hensyn til bærekraften i offentlige finanser på sikt, er budskapet.

Også en mulighet for fallende boliginvesteringer og lavere forbruksvekst kan påvirke vekstbildet negativt.

– Hvis veksten i norsk økonomi skal fortsette, er vi avhengig av andre faktorer som drahjelp i økonomien, heter det i rapporten.

(©NTB)