NHO tror oljeprisen tar seg opp til 50 dollar fatet neste år

- Vi legger til grunn at oljeprisen i år blir 43 dollar per fat.

Publisert

I dag presenterer NHO siste utgave av sitt økonomibarometer, og i rapporten Økonomisk overblikk nummer 3 tar de også for seg oljeprisen og oljens betydning for Norge og norsk industri.

Oljeprisen har selvsagt mye å si for oljebransjen, men den påvirker også statens inntekter. Da statsbudsjettet for 2020 ble vedtatt i fjor høst ble det lagt til grunn at statens inntekter fra olje og gass i form av skatter, avgifter og utbytte ville utgjøre hele 245 milliarder kroner. Dette ble nedjustert i revidert statsbudsjett utpå våren. Da ble forventningene senket til 100 milliarder kroner, og det ble gjort med en forutsetning om at snittprisen på olje ville ende på 33,20 dollar fatet.

Nå ligger oljeprisen over 40 dollar fatet, og det samme gjør snittprisen så langt. Ifølge enerWE's anslag ligger dermed staten an til å hente inn omlag 116 milliarder kroner fra olje- og gassutvinnningen i år.

I sin rapport legger også NHO til grunn at oljeprisen i 2020 vil ha en snittpris godt over estimatet i det reviderte statsbudsjettet. De forventer også at oljeprisen vil stige noe neste år, og at den vil gå ytterligere opp i 2021.

- Vi legger til grunn at oljeprisen i år blir 43 dollar per fat. Vi forventer at en gradvis økning i aktivitetsnivået, vil støtte opp under høyere oljepriser. Oljeprisen i 2021 og 2022 anslås til henhldsvis 50 dollarper fat og 55 dollar per fat. Oljeprisen vil således fremdeles være under 2019-nivå ved utgangen av prognoseperioden, skriver NHO i rapporten.

Samtidig presiseres det at oljeprisen svinger mye, og at det selv i vanlige tider er vanskelig å treffe. I disse koronatider er den usikkerheten enda større enn den pleier å være.

Her kan du laste ned og lese rapporten.