Oslo  20170808.Administrerende direkt¯r Kristin Skogen Lund i NHO presenterer en unders¯kelse om formuesskatt.Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Oslo 20170808.Administrerende direkt¯r Kristin Skogen Lund i NHO presenterer en unders¯kelse om formuesskatt.Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NHO: Ni av ti eiere vil fjerne formuesskatt på arbeidende kapital

Publisert

Et overveldende flertall mener bedriftene deres vil skape flere arbeidsplasser og ansette flere folk hvis de slapp å betale formuesskatt på arbeidende kapital.

Hele ni av ti deltakere i NHO undersøkelse om formuesskattens påvirkning på verdiskapningen i norske bedrifter vil fjerne den for såkalt arbeidende kapital. Bare fem av hundre som mener den ikke bør fjernes. Med arbeidende kapital menes bedriftenes aktive produksjons- og driftsmidler, stort sett maskiner og utstyr.

Omtrent tilsvarende mange svarer at de er sikre eller tror at bedriftene vil kunne ansette flere folk i løpet av de kommende tre til fem årene, hvis formuesskatten fjernes på arbeidende kapital. Den samme fordelingen gjelder på spørsmålet om deltakeren tror det vil skapes færre arbeidsplasser de neste tre-fem årene hvis formuesskatten økes.

Bare rundt hver tiende bedriftseier svarer avkreftende på de to spørsmålene.

Undersøkelsen er tatt opp blant 200 personer som har eierandeler i norske bedrifter.

Fra politisk hold er det også blitt problematisert hvordan den norske formuesskatten som sådan påvirker konkurranseforholdene i et internasjonalt marked.

Motstanderne framholder at norske bedrifter påføres en konkurranseulempe ved at de har større skatteutgifter enn sine utenlandske konkurrenter. Ikke overraskende svarer åtte av ti deltakere i undersøkelsen, ser at de er enige i en slik påstand. Hver tiende deltaker er uenig, mens ytterligere en tiendedel svarer «vet ikke».

(©NTB)