NHO: - Kutt i maskinskatten har allerede gitt 150 nye arbeidsplasser

Publisert

Når pressen skriver om den politiske debatten rundt maskinskatten, det vil si den delen av eiendomsskatten som ilegges utstyr og datamaskiner på blant annet kraftverk og datasentre, er fokus nesten alltid på de stakkars kommunene som mister en kjærkommen inntekt. Som med det meste her i livet, er det ikke så sort/hvitt.

For kraftselskapene og datasentre er maskinskatten til tider en stor utfordring, og nå forteller NHO i en pressemelding at Ringeriks-kraft har klart å signere avtale med en internasjonal aktør om kraftforsyning til det som blir landets hittil største datasenter. Det gir 150 nye arbeidsplasser, og NHO mener dette er et direkte resultat av at maskinskatten fjernes.

- Det vi ser nå er et glitrende eksempel på at kampen vår for en mer næringsvennlig skattepolitikk har gitt resultat. Når Ringerike får en avtale til en verdi av 370 millioner kroner, som kan bety hele 150 nye arbeidsplasser, viser det at engasjementet til NHO ikke bare var viktig, men avgjørende for at store internasjonale selskaper skulle satse i Norge og ikke bare i andre land, sier viseadministrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

Men det er ikke bare innen datalagring at bortfallet av maskinskatten vil få positive utslag, mener NHO. Ikke minst vil industribedriftene rundt om i landet komme til å merke de positive effektene av mer forutsigbarhet og gunstigere rammebetingelser.

- At det vil resultere i flere investeringer og sikrere arbeidsplasser, er vi overbevist om, sier Almlid.