- De fem største strømselskapene har 65 prosent av husholdningskundene

På landsbasis er strømkundene noenlunde spredd, men i hvert enkelt lokalmarked dominerer markedslederen fullstendig.

Publisert Sist oppdatert

Strøm er et standardisert produkt som er likt uansett hvilket strømselskap du kjøper det fra, og uansett om strømmen er laget fra vannkraft, vindkraft, varmekraft, kjernekraft, atomkraft, gasskraft, kullkraft eller på et annet vis.

Samtidig er strømmarkedet svært uoversiktlig, og det er over 100 forskjellige strømselskap som konkurrerer om å levere strøm til kundene.

I dag er strømselskapene stort sett atskilt fra resten av kraftbransjen. De produserer ikke strøm og de drifter ikke strømnettet. Et strømselskap lever av å kjøpe strøm på kraftbørsen Nord Pool, for så å selge den videre til sine sluttkunder.

Kunder som ikke er fornøyd med sitt strømselskap kan enkelt bytte leverandør, og det gjør de. Ifølge sluttbrukerstatistikken fra fjerde kvartal i fjor gjennomførte husholdninger hele 155.000 bytter i løpet av kvartalet. Dette tallet sier imidlertid kun noe om antall bytter. Det inkluderer de som bytter hyppig, og som dermed blir telt en gang for hvert eneste bytte.

Et standardisert produkt kombinert med et marked der godt over 100 strømselskaper konkurrerer om de samme kundene samtidig som det er enkelt å bytte, burde kanskje være en oppskrift for et marked med fullkommen konkurranse. Slik er det imidlertid ikke, og kritikken mot strømbransjen har haglet fra Forbrukerrådet og andre som er kritisk til uoversiktlige strømavtaler og et marked det er vanskelig å få oversikt over.

Selv om noe av kritikken muligens bommer litt, så er den ikke ubegrunnet. For når vi ser nærmere på statistikken for husholdningskunder hos NVE ser vi at markedslederen innen hvert nettområde dominerer fullstendig med en markedsandel på to tredjedeler eller mer, og at de fem største strømselskapene har mellom 80 og 90 prosent av markedet.

Denne statistikken er imidlertid noe misvisende, og den kan lett misforstås. Fungerende seksjonssjef Pia Roll i Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE forklarer at den viser markedsandelen for strømselskapene innenfor hvert av nettselskapenes områder - ikke innenfor hvert elspotområde.

- Statistikken viser uvektet gjennomsnitt av prosentvise markedsandelene for de største strømselskapene i hvert nettområde, sier Roll.

Nettselskapene har monopol i sine respektive markeder fordi det er for dyrt å bygge parallelle strømnett. Det betyr imidlertid ikke at det er fritt frem for nettselskapene å ta seg for godt betalt. Hvor mye de tjener er strengt regulert av RME gjennom et system som skal gi nettselskapene insentiver om å drive mest mulig effektivt. Samtidig er det krav om at nettselskapenes virksomhet skal være klart atskilt fra annen kraftvirksomhet som kraftproduksjon og strømsalg.

Det er derfor interessant å se at markedslederen i hvert av disse nettområdene typisk ligger på mellom 53,8 og 76,1 prosent. Det kan være en indikasjon på at strømselskap som er en del av et kraftkonsern nyter litt for godt av at de har nettselskapet som søsterselskap.

Roll forklarer imidlertid at det for eksempel gir utslag på denne statistikken at det er flere tilfeller av dominerende strømselskap i nettområdene til smånettselskap.

Hva de faktiske tallene er for de forskjellige strømselskapene kan imidlertid ikke RME oppgi.

- De nasjonale tallene kan vi ikke gi ut fordi de er konkurransesensitive, sier Roll.

Roll kan derimot si noe mer generelt om hvordan det står til med konkurransesituasjonen i strømmarkedet på landsbasis.

- De fem største strømselskapene har 65 prosent av husholdningskundene, sier Roll til enerWE.

Det betyr at de resterende 100 pluss strømselskapene deler omtrent en tredjedel av markedet mellom seg, mens de fem største sitter på to tredjedeler. Det er gode markedsandeler, men ikke verre enn fordelingen i andre markeder.

Selv om statistikken for markedsandeler i strømmarkedet er litt vanskelig å forstå for utenforstående, er tankegangen til RME at det er bra å publisere så mye statistikk som de kan slik at markedet blir så transparent som mulig.

For RME er det også veldig viktig å følge med på disse tallene og det som skjer i markedet. For de kan indikere at noe er galt med konkurransen i markedet.

Det vi må være oppmerksomme på, er eventuell kryssubsidiering eller andre former for sammenblanding mellom nettmonopol og tilknyttet kraftleverandør

Pia Roll

- Det behøver ikke å bety at noe er galt. Det vi må være oppmerksomme på, er eventuell kryssubsidiering eller andre former for sammenblanding mellom nettmonopol og tilknyttet kraftleverandør, sier Roll.

Samtidig er Roll og RME klar på at det er helt greit om strømkundene foretrekker å kjøpe strømmen sin fra et lokalt strømselskap.

- Det må være lov å ha en lokal preferanse, sier Roll.

Powered by Labrador CMS