Nettselskap må betale en halv million i overtredelsesgebyr for å ha lenket til "eget" strømselskap

Publisert

NVE forteller i en pressemelding at de har gitt nettselskapet Evenes Kraftforsyning et overtredelsesgebyr på 500.000 kroner for brudd på nøytralitetsplikten.

I forbindelse med fusjonen mellom Evenes Kraftforsyning og Hålogaland Kraft la Evenes Kraftforsyning i oktober 2017 ut en lenke på sine nettsider. Denne lenken ledet nettkundene til Hålogaland Krafts interne strømleverandør. NVE vurderer hendelsen som et grovt brudd på nettselskapenes nøytralitetsplikt.

- Nettvirksomhetens nøytralitetsplikt overfor alle strømleverandører er en grunnleggende forutsetning for effektiv konkurranse i markedet, sier direktør for Reguleringsmyndigheten for energi, Ove Flataker.

Det kan kanskje fremstå som en kraftig reaksjon for noe så lite som en lenke på nettselskapets hjemmeside, men dette er en problemstilling som er tett knyttet opp til hvordan strømmarkedet er organisert.

Grovt sett er strømmarkedet delt i tre typer selskaper: kraftprodusenter, nettselskaper og strømselskaper. Kraftprodusentene produserer strømmen, nettselskapene drifter strømnettet mens strømselskapene kjøper og selger strømmen de leverer. Alle disse selskapstypene kan være i samme konsern, eller de kan være atskilt i hver sine selskaper.

Ettersom nettselskapene har monopol i sine markeder har de imidlertid en nøytralitetsplikt for å sikre at ikke nettselskapet gir fordeler til konsernets egne selskaper, og det er dette Evenes Kraftforsyning har fått det høye overtredelsesgebyret for å bryte.

- Mange forbrukere opplever fortsatt strømmarkedet som komplisert. I et marked der nærmere 70 prosent av kundene kjøper strømmen fra den dominerende leverandøren i sitt nettområde, er sammenblandingen av strømleverandøren og nettvirksomheten en reell problemstilling. Og når nettvirksomheten, som i dette tilfellet, gjentatte ganger bidrar til å øke denne uklarheten, er det nødvendig å sette ned foten, sier Flataker.

Kravet om nøytral opptreden, er regulert i «Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.» §8-1.

NVE skriver at de vurderer hendelsen hos Evenes Kraftforsyning som et grovt brudd på nettselskapenes nøytralitetsplikt fordi dette ikke er første gang at de har gjort noe tilsvarende.

I 2011 og 2015 fikk hhv Evenes Kraftforsyning og Hålogaland Kraft Nett, tilsvarende pålegg om å endre praksis og interne rutiner for å unngå brudd på nøytralitetsplikten. NVE har lagt vekt på disse tidligere bruddene ved utmåling av overtredelsesgebyret.

Evenes Kraft AS er opphørt, og nettvirksomheten er fusjonert inn i Hålogaland Kraft Nett AS. NVEs vedtak om overtredelsesgebyr er derfor rettet mot det overtakende selskapet Hålogaland Kraft Nett AS.