Nettoeksporten av strøm gikk ned med over 200 GWh i uke 48

Publisert

I sin ukentlige kraftsituasjonsrapport skriver NVE at det var lavere nettoeksport av strøm fra Norge i forrige uke. Den gikk ned med over 200 GWh sammenlignet med uken før. Dermed endte den på 102 GWh.

- Det var ei kraftig auke i svensk vindkraftproduksjon, noko som bidrog til lågare vasskraftproduksjon i Noreg. Også i Danmark auka produksjonen, hovudsakleg frå termiske varmekraftverk, skriver NVE.

Strømforbruket holdt seg stabilt selv om det var mildere vær enn i uken før. Samtidig falt fyllingsgraden i vannmagasinene med 2,3 prosentpoeng. Det skjedde etter et tilsig på 1,0 TWh, noe som er 30 prosent under normalen for denne tiden av året.

Her kan du laste ned og lese kraftsituasjonsrapporten for uke 48.