Så mye koster nettleien i 2020

Store variasjoner avhengig av hvor man bor, og dermed hvilket nettselskap man har.

Publisert

Nettleien utgjør en betydelig andel av strømregningen. Hvor mye kommer an på hvor du bor og hvilket nettselskap du har.

Grafen viser hvordan forskjellige nettselskaper fordeler nettleien mellom fastleddet (X-aksen) og energileddet (Y-aksen).
Grafen viser hvordan forskjellige nettselskaper fordeler nettleien mellom fastleddet (X-aksen) og energileddet (Y-aksen).

Nettselskapene har monopol på sin virksomhet, men det betyr ikke at det er fritt frem for de å ta betalt som de vil. Dette reguleres av NVE som setter en grense for hva hvert nettselskap kan betale basert på en formel som skal gi nettselskapene insentiver om å drive så effektivt som mulig.

Nettleien er delt i to. Den består av et fastledd og et energiledd.

Fastleddet er en fast sum som betales hvert år uavhengig av hvor lite eller mye strøm kunden bruker. Det oppgis som en årlig sum, men det fordeles månedsvis på strømregningen.

Energileddet er en avgift for hver kWh med strøm som overføres over strømnettet. Den påvirkes dermed av hvor mye strøm man bruker.

I tillegg kommer elavgiften som i år er på 16,13 øre/kWh, samt merverdiavgiften som legges på toppen av fastleddet, energileddet og også elavgiften.

Fordelingen mellom fastleddet og energileddet varierer veldig fra nettselskap til nettselskap, og fra sted til sted.

Nytt av året er også at Norge har fått en ny fylkesinndeling. Det kan påvirke nettleien til mange strømkunder.

Se grafen nedenfor for en oversikt over hvor mye nettleien koster hos de forskjellige nettselskapene. I tillegg til kolonnene for fastledd og energiledd har vi også satt opp en oversikt over hva det koster med et årlig forbruk på henholdsvis 20.000 og 30.000 kWh.

Nettleie

Nettselskap Fylke Fastledd (år) Energiledd (øre/kWh) 20 000 kWh 30 000 kWh
AGDER ENERGI NETT ASAgderkr 3 00011,5 øre/kWhkr 5 300kr 6 450
AGDER ENERGI NETT ASRogalandkr 3 00011,5 øre/kWhkr 5 300kr 6 450
AGDER ENERGI NETT ASVestfold og Telemarkkr 3 00011,5 øre/kWhkr 5 300kr 6 450
ALTA KRAFTLAG SATroms og Finnmarkkr 2 35023,6 øre/kWhkr 7 070kr 9 430
ANDØY ENERGI NETT ASNordlandkr 4 87024,3 øre/kWhkr 9 730kr 12 160
ANDØY ENERGI NETT ASTroms og Finnmarkkr 4 87024,3 øre/kWhkr 9 730kr 12 160
ÅRDAL ENERGI NETT ASVestlandkr 2 00033,61 øre/kWhkr 8 722kr 12 083
AURLAND ENERGIVERK ASVestlandkr 2 50025,66 øre/kWhkr 7 632kr 10 198
BINDAL KRAFTLAG SANordlandkr 3 20025,4 øre/kWhkr 8 280kr 10 820
BKK NETT ASVestlandkr 1 64017,4 øre/kWhkr 5 120kr 6 860
BØMLO KRAFTNETT ASVestlandkr 2 80026 øre/kWhkr 8 000kr 10 600
DALANE NETT ASRogalandkr 2 65018,7 øre/kWhkr 6 390kr 8 260
DRANGEDAL EVERK KFVestfold og Telemarkkr 2 90029 øre/kWhkr 8 700kr 11 600
EIDEFOSS NETT ASInnlandetkr 1 7009,28 øre/kWhkr 3 556kr 4 484
EL-VERKET HØLAND ASVikenkr 2 20019,86 øre/kWhkr 6 172kr 8 158
ELVIA ASInnlandetkr 4 2487 øre/kWhkr 5 648kr 6 348
ELVIA ASOslokr 96022,53 øre/kWhkr 5 466kr 7 719
ELVIA ASVikenkr 4 2487 øre/kWhkr 5 648kr 6 348
FJELBERG KRAFTLAG SAVestlandkr 2 00038,95 øre/kWhkr 9 790kr 13 685
FLESBERG ELEKTRISITETSVERK ASVikenkr 1 96022,87 øre/kWhkr 6 534kr 8 821
GLITRE ENERGI NETT ASInnlandetkr 1 00023,63 øre/kWhkr 5 726kr 8 089
GLITRE ENERGI NETT ASVestlandkr 1 00023,63 øre/kWhkr 5 726kr 8 089
GLITRE ENERGI NETT ASVikenkr 1 00023,63 øre/kWhkr 5 726kr 8 089
GUDBRANDSDAL ENERGI NETT ASInnlandetkr 2 37610,3 øre/kWhkr 4 436kr 5 466
HALLINGDAL KRAFTNETT ASVikenkr 2 06020,5 øre/kWhkr 6 160kr 8 210
HÅLOGALAND KRAFT NETT ASNordlandkr 2 50017,9 øre/kWhkr 6 080kr 7 870
HÅLOGALAND KRAFT NETT ASTroms og Finnmarkkr 2 500 17,9øre/kWhkr 6 080kr 7 870
HAMMERFEST ENERGI NETT ASTroms og Finnmarkkr 2 40018,7 øre/kWhkr 6 140kr 8 010
HARDANGER ENERGI NETT ASVestlandkr 2 72025,3 øre/kWhkr 7 780kr 10 310
HAUGALAND KRAFT NETT ASRogalandkr 1 60023,77 øre/kWhkr 6 354kr 8 731
HAUGALAND KRAFT NETT ASVestlandkr 1 60023,77 øre/kWhkr 6 354kr 8 731
HELGELAND KRAFT NETT ASNordlandkr 3 64819,6 øre/kWhkr 7 568kr 9 528
HEMSEDAL ENERGI ASVikenkr 1 95025 øre/kWhkr 6 950kr 9 450
HURUM NETT ASVikenkr 2 60023 øre/kWhkr 7 200kr 9 500
ISE NETT ASNordlandkr 3 62320,36 øre/kWhkr 7 695kr 9 731
ISTAD NETT ASMøre og Romsdalkr 2 30020,43 øre/kWhkr 6 386kr 8 429
JÆREN EVERK KOMMUNALT FORETAK I HÅRogalandkr 2 16019,1 øre/kWhkr 5 980kr 7 890
KLEPP ENERGI ASRogalandkr 2 16018 øre/kWhkr 5 760kr 7 560
KRAGERØ ENERGI ASVestfold og Telemarkkr 2 20024,8 øre/kWhkr 7 160kr 9 640
KRØDSHERAD EVERK KFVikenkr 1 12024,41 øre/kWhkr 6 002kr 8 443
KVAM KRAFTVERK ASVestlandkr 2 30020,19 øre/kWhkr 6 338kr 8 357
KVINNHERAD ENERGI ASVestlandkr 2 05041,9 øre/kWhkr 10 430kr 14 620
LÆRDAL ENERGI ASVestlandkr 2 34024,24 øre/kWhkr 7 188kr 9 612
LUOSTEJOK KRAFTLAG SATroms og Finnmarkkr 4 55022,28 øre/kWhkr 9 006kr 11 234
LYSE PRODUKSJON ASRogalandkr 2 11218,62 øre/kWhkr 5 836kr 7 698
MELØY ENERGI NETT ASNordlandkr 2 80022,5 øre/kWhkr 7 300kr 9 550
MIDT-TELEMARK ENERGI ASVestfold og Telemarkkr 2 90018,5 øre/kWhkr 6 600kr 8 450
MIDTKRAFT NETT ASVikenkr 1 76024,99 øre/kWhkr 6 758kr 9 257
MODALEN KRAFTLAG SAVestlandkr 1 65030 øre/kWhkr 7 650kr 10 650
MØRENETT ASMøre og Romsdalkr 2 00021 øre/kWhkr 6 200kr 8 300
MØRENETT ASVestlandkr 2 00021 øre/kWhkr 6 200kr 8 300
NEAS ASMøre og Romsdalkr 3 36024,5 øre/kWhkr 8 260kr 10 710
NESSET KRAFT ASMøre og Romsdalkr 4 60030,4 øre/kWhkr 10 680kr 13 720
NETTENERGI ASVestfold og Telemarkkr 3 00017,6 øre/kWhkr 6 520kr 8 280
NETTSELSKAPET ASTrøndelagkr 2 70013,7 øre/kWhkr 5 440kr 6 810
NØK NETT ASInnlandetkr 3 83219,86 øre/kWhkr 7 804kr 9 790
NORD-SALTEN KRAFT NETT ASNordlandkr 4 77028,4 øre/kWhkr 10 450kr 13 290
NORDKRAFT NETT ASNordlandkr 3 7505,8 øre/kWhkr 4 910kr 5 490
NORDKYN KRAFTLAG SATroms og Finnmarkkr 3 70023 øre/kWhkr 8 300kr 10 600
NORDLANDSNETT ASNordlandkr 3 15021,3 øre/kWhkr 7 410kr 9 540
NORDVEST NETT ASMøre og Romsdalkr 2 1696,9 øre/kWhkr 3 549kr 4 239
NORE ENERGI ASVikenkr 3 00026,2 øre/kWhkr 8 240kr 10 860
NORGESNETT ASVestlandkr 6475 øre/kWhkr 1 647kr 2 147
NORGESNETT ASVikenkr 6475 øre/kWhkr 1 647kr 2 147
ODDA ENERGI NETT ASVestlandkr 2 41021,1 øre/kWhkr 6 630kr 8 740
ØVRE EIKER NETT ASVikenkr 1 50020 øre/kWhkr 5 500kr 7 500
RAKKESTAD ENERGI ASVikenkr 1 55030,5 øre/kWhkr 7 650kr 10 700
RAUMA ENERGI ASMøre og Romsdalkr 3 00018,75 øre/kWhkr 6 750kr 8 625
RINGERIKSKRAFT NETT ASVikenkr 1 76018,4 øre/kWhkr 5 440kr 7 280
ROLLAG ELEKTRISITETSVERK ASVikenkr 3 12019,87 øre/kWhkr 7 094kr 9 081
RØROS E-VERK NETT ASTrøndelagkr 2 40016,24 øre/kWhkr 5 648kr 7 272
SANDØY NETT ASMøre og Romsdalkr 4 10034 øre/kWhkr 10 900kr 14 300
SFE NETT ASVestlandkr 2 28030,93 øre/kWhkr 8 466kr 11 559
SKAGERAK NETT ASVestfold og Telemarkkr 2 76017,7 øre/kWhkr 6 300kr 8 070
SKAGERAK NETT ASVikenkr 2 76017,7 øre/kWhkr 6 300kr 8 070
SKJÅK ENERGI ASInnlandetkr 2 15015,25 øre/kWhkr 5 200kr 6 725
SKJÅK ENERGI ASVestlandkr 2 15015,25 øre/kWhkr 5 200kr 6 725
SOGNEKRAFT ASVestlandkr 3 38942,88 øre/kWhkr 11 965kr 16 253
SØR AURDAL ENERGI ASInnlandetkr 6 72015 øre/kWhkr 9 720kr 11 220
STANGE ENERGI NETT ASInnlandetkr 3 67215,5 øre/kWhkr 6 772kr 8 322
STRANDA ENERGI ASMøre og Romsdalkr 2 90016,4 øre/kWhkr 6 180kr 7 820
STRYN ENERGI ASMøre og Romsdalkr 2 87517,4 øre/kWhkr 6 355kr 8 095
STRYN ENERGI ASVestlandkr 2 87517,4 øre/kWhkr 6 355kr 8 095
SUNNDAL ENERGI KFMøre og Romsdalkr 3 29224,6 øre/kWhkr 8 212kr 10 672
SUNNFJORD ENERGI ASVestlandkr 1 64017,4 øre/kWhkr 5 120kr 6 860
SVORKA ENERGI ASMøre og Romsdalkr 2 63725 øre/kWhkr 7 637kr 10 137
SVORKA ENERGI ASTrøndelagkr 2 63725 øre/kWhkr 7 637kr 10 137
SYKKYLVEN ENERGI ASMøre og Romsdalkr 2 64420,02 øre/kWhkr 6 648kr 8 650
TENSIO OEV ASTrøndelagkr 8 0006 øre/kWhkr 9 200kr 9 800
TENSIO TN ASNordlandkr 2 55325,96 øre/kWhkr 7 745kr 10 341
TENSIO TN ASTrøndelagkr 2 55325,96 øre/kWhkr 7 745kr 10 341
TENSIO TS ASInnlandetkr 1 95019,5 øre/kWhkr 5 850kr 7 800
TENSIO TS ASTrøndelagkr 1 95019,5 øre/kWhkr 5 850kr 7 800
TINN ENERGI ASVestfold og Telemarkkr 2 70022 øre/kWhkr 7 100kr 9 300
TROLLFJORD NETT ASNordlandkr 3 50024 øre/kWhkr 8 300kr 10 700
TROMS KRAFT NETT ASTroms og Finnmarkkr 1 26622,4 øre/kWhkr 5 746kr 7 986
TROMS KRAFT NETT AS*Troms og Finnmarkkr 1 26622,4 øre/kWhkr 5 746kr 7 986
UVDAL KRAFTFORSYNING SAVikenkr 3 00015,4 øre/kWhkr 6 080kr 7 620
VALDRES ENERGIVERK ASInnlandetkr 3 33511,34 øre/kWhkr 5 603kr 6 737
VANG ENERGIVERK KFInnlandetkr 4 20020,9 øre/kWhkr 8 380kr 10 470
VARANGER KRAFTNETT ASTroms og Finnmarkkr 3 93023,6 øre/kWhkr 8 650kr 11 010
VEST-TELEMARK KRAFTLAG ASVestfold og Telemarkkr 2 88029 øre/kWhkr 8 680kr 11 580
VESTERÅLSKRAFT NETT ASNordlandkr 4 10017 øre/kWhkr 7 500kr 9 200
VESTERÅLSKRAFT NETT ASTroms og Finnmarkkr 4 10017 øre/kWhkr 7 500kr 9 200
VOKKS NETT ASInnlandetkr 4 08010,86 øre/kWhkr 6 252kr 7 338
VOSS ENERGI NETT ASVestlandkr 2 50015,27 øre/kWhkr 5 554kr 7 081
YMBER NETT ASTroms og Finnmarkkr 3 30030 øre/kWhkr 9 300kr 12 300

Tallene er hentet ut fra NVE, og de er oppgitt uten MVA og elavgift.