Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

60 små nettselskaper med opprop om likere nettleie

Vi trenger en reell utjevning som hensyntar at det er store forskjeller i topografi, geografi og antall kunder å fordele regningen på.

Disse har signert oppropet

Nettselskap
Årdal Energi Nett
Odda Energi Nett
Ren Røros AS
Ballangen Energi AS
NEAS
Aurland Energiverk AS
Energiselskapet Hardanger AS
Finnås Kraftlag
Hurum Energi
Lærdal Energi AS
Nesset Kraft
Valdres Energi AS
Nordsalten Kraft AS
Drangedal Everk KF
Sognekraft AS
Rakkestad Energi AS
Trollfjord AS
Rauland Kraftforsyningslag SA
Modalen Kraftlag
Flesberg Elektrisitetsverk AS
Kragerø Energi AS
Lofotkraft AS
Fusa Kraftlag
Hemsedal Energi
Rollag Elektrisitetsverk SA
Luostejok Kraftlag SA
Hålogaland Kraft AS
Repvåg Kraftlag SA
Skjåk Energi
Uvdal Kraftforsyningslag
Andøy Energi AS
Sogn og Fjordane Energi
Alta Kraftlag SA
Bindal Kraftlag SA
Meløy Energi AS
Vang Energiverk KF
Krødsherad Everk
Svorka Energi AS
Sunndal Energi
Hallingdal Kraftnett AS
Ustekveikja Energi
Gudbrandsdal Energi
Trøgstad Elverk
Hjartdal Elverk AS
Notodden Energi Nett AS
Stryn Energi AS
Rauma Energi AS
Austevoll Kraftlag
Øvre Eiker Nett AS
Midt-Telemark Energi AS
Ymber AS
Sykkylven Energi AS
Luster Energiverk AS
Tinn Energi AS
NTE
Hammefest Energi

Det er 124 nettselskaper i Norge, og de er av veldig varierende størrelse. Det er noen få som har brorparten av kundene, og så er resten spredt rundt på mindre nettselskaper.

Det er nettselskapene som er ansvarlige for å oppgradere, utvide og vedlikeholde det lokale strømnettet. De har monopol på tjenesten, men kan ikke ta de prisene de vil. Dette reguleres av NVE, og forbrukerne betaler gjennom nettleien som kommer i tillegg til prisen for selve strømmen.

Denne nettleien varierer veldig avhengig av hvor i landet man bor, og hvilket nettselskap man har. Mye av bakgrunnen for det er at det er billigere og enklere å drifte et strømnett i tettbygde strøk uten vanskelig terreng, mens det er markant dyrere i spredt befolkede områder der strømnettet går over lange avstander og med krevende natur.

Nå forteller interesseorganisasjonen Distriktsenergi at nærmere 60 nettselskaper har skrevet under på et opprop der det frontes et ønske om likere og mer rettferdig nettleie i Norge.

Der skriver de: «Vi trenger en reell utjevning som hensyntar at det er store forskjeller i topografi, geografi og antall kunder å fordele regningen på. I dagens urettferdige prissystem er nettleien dyrere i Sogn og Fjordane der det flyter over av kraft, enn i Oslo uten nevneverdig kraftproduksjon. Slik kan det ikke fortsette».

Det vises til at det i regjeringserklæringen heter at Regjeringen skal «utrede og fremme tiltak for å utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett».

Olje- og energi departementet har bedt NVE legge frem alternative muligheter for likere nettleien innen 4. november i år.

I den anledning ber selskapenes som har undertegnet om ett resultat som gir en rettferdig nettleie med en reell utjevning av nettleien for landets nettkunder.

Oppropets krav

NVEs forslag bør hensynta følgende forhold:

  • Nettkunder av selskaper med relativt sett få kunder, krevende topografiske og klimatiske forhold har som hovedregel høyere og tidvis langt høyere nettleie enn gjennomsnittsleien i Norge. Disse selskapenes kunder må tilgodeses med lavere nettleie.
  • Det er kun deler av kostnadene nettkundene møter, som nettselskapene kan påvirke gjennom økt effektivitet. Dette betyr at selv supereffektive selskaper som Nord-Salten kan ha blant landet høyeste nettleie. Dette er urimelig og urettferdig.
  • Enkelte selskaper tar nasjonalt ansvar for elektrifiseringen av Norge, blant annet gjennom tilrettelegging for ny produksjon og tilknytting av batteriteknologi for fergetrafikk. Disse kostnadene ligger i stor grad igjen lokalt og betales av de lokale nettselskapets kunder. Dette er urimelig og urettferdig.
  • Det er urettferdig og urimelig at områder med mye kraftproduksjon med påfølgende kort vei til kraften er områder med landets høyeste nettleie, så som i Sogn og Fjordane. Disse områdene må tilgodeses med lavere