CFO Knut Hundhammer i Statnett.
CFO Knut Hundhammer i Statnett.

Statnett vil redusere nettariffen med 20-25 prosent i 2021

Statens nettselskap leverte et overskudd på 1,2 milliarder kroner i årets første halvår.

Publisert

Statnett har lagt frem halgårsrapporten for første del av 2020, og det viser et overskudd på 1.230 millioner kroner. Det er litt mer enn på samme tid i fjor da det statlig heleide nettselskapet leverte et overskudd på 1.1194 millioner kroner. Driftsinntektene var på 4.776 millioner kroner.

- Statnetts inntekter er forutsigbare, i og med at Reguleringsmyndigheten for Energi, RME, gir oss en øvre ramme for tillatt inntekt, sier CFO og konserndirektør i Statnett, Knut Hundhammer i en pressemelding.

Økningen i underliggende resultat skyldes i hovedsak høyere tillatt inntekt i 2020, primært som følge av ferdigstilte anlegg. I tillegg reflekterer resultatet økte finansinntekter som følge av omstrukturering av NordPool-konsernet.

Som landets ansvarlige nettselskap for sentralnettet bruker Statnett hvert år store beløp på investeringer. I første halvår utgjorde det 3.351 millioner kroner. Det er likefullt noe mindre enn på samme tid i fjor da Statnett investerte 4.288 millioner kroner. Totalt forventer Statnett å investere ca. 8,2 milliarder kroner i år.

I første halvår 2020 investerte Statnett totalt 3 351 millioner kroner, sammenlignet med 4 288 millioner kroner i tilsvarende periode i 2019. Dette inkluderer idriftsatte nettprosjekter, prosjekter under utførelse, IT og øvrige investeringer. Prosjektgjennomføringen går som planlagt. Forventet investeringsnivå for hele 2020 er på om lag 8,2 milliarder kroner.

Store deler av Statnett's inntekter kommer fra tariffer på sentralnettet. Dette er en avgift som betales av alle som bruker strømnettet, enten det er for å levere produsert strøm eller for å bruke strøm. For husholdninger er denne tariffen innbakt i nettleien som betales til det lokale nettselskapet.

Statnett opplyser at de for 2021 vil redusere tariffen i sentralnettet med mellom 20 og 25 prosent. Det vil gi store utslag for store industrielle aktører med stort strømforbruk, og Statnett forteller at de tar det grepet som en følge av at mange aktører sliter med kostnader som følge av koronakrisen.

Vi ser at det er nødvendig å ta hensyn til den vanskelige situasjonen mange av strømkundene er i

Knut Hundhammer

- Vi ser at det er nødvendig å ta hensyn til den vanskelige situasjonen mange av strømkundene er i. Derfor ønsker vi å jobbe for at alle forbrukskunder skal få redusert tariff i 2021. Det kommer både industri, næringsliv og vanlige husholdninger til gode, sier Hundhammer.

Selv om strømprisen i år er ekstremt lav opplever mange likevel at strømregningen kan være høy, og nettleien utgjør en stor del av den selv om avgiftene faktisk utgjør en høyere andel.

Ettersom strømnettet er selvfinansiert må kostnadene knyttet til oppgradering, vedlikehold og utbygging av strømnettet dekkes opp av strømkundene. Disse investeringene er for tiden relativt store i forbindelse med omfattende elektrifisering for å nå klimamålene.

- Vi forventer at både strømforbruk og -produksjon i Norge vil øke betydelig de kommende tiårene, sier Hundhammer.

Med økt strømforbruk og strømproduksjon blir det økt behov for å overføre mer strøm i strømnettet, og det forutsetter en oppgradering av strømnettet.

Mye tyder på at 2020-tallet blir elektrifiseringens tiår

- Elektrifiseringen av samfunnet går enda raskere enn vi forutsatte for bare få år siden. Vår utfordring framover blir å sikre tilstrekkelig overføringskapasitet. Mye tyder på at 2020-tallet blir elektrifiseringens tiår, sier Hundhammer.

Her kan du laste ned og lese Statnett's halvårsrapport.