Konserndirektør Knut Hundhammer i Statnett på høstkonferansen. Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Konserndirektør Knut Hundhammer i Statnett på høstkonferansen. Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- Alle forbrukskunder får redusert tariff i 2021

Statnett har vedtatt å kutte i tariffene som de får som en del av nettleien som kundene betaler.

Publisert Sist oppdatert

Statnett skriver i en pressemelding at styret nå har vedtatt forslaget om å sette ned tariffene for transmisjonsnettet i 2024. Disse tariffene utgjør en del av nettleien som forbrukere og bedrifter må betale for å bygge og vedlikeholde strømnettet.

Ifølge Statnett kutter de sin del med 24 prosent. Det betyr imidlertid ikke at hele nettleien går ned. Her vil tariffene fra det lokale nettselskapet også spille inn på nettleien som den enkelte kunde må betale.

- Den nasjonale dugnaden fortsetter, og det er nødvendig å ta hensyn til den vanskelige situasjonen mange av strømkundene er i. Derfor er vi glade for at alle forbrukskunder får redusert tariff i 2021. Det kommer både industri, næringsliv og vanlige husholdninger til gode, sier konserndirektør Knut Hundhammer i Statnett.

Statnetts styre vedtok endringen etter at NVEs reguleringsmyndighet for energi (RME) godkjente at Statnett kan redusere tariffsatsen særskilt for 2021.

RMEs vedtak innebærer at Statnett får dispensasjon til å hente inn mindre i nettleie neste år enn den tillatte inntekten som er fastsatt av myndighetene.

Inntektsreduksjonen vil bli hentet inn over fireårsperioden 2022-2025. Dermed unngås for store svingninger i tariffene og dette gir bedre forutsigbarhet for kundenes tariffkostnader.

Statnett forventer også at selskapets flaskehalsinntekter blir høyere enn det som ligger til grunn i tidligere prognoser. Det betyr at Statnett tjener mer enn forventet på utenlandskablene, og at det kommer nettleien tilgode.

- Vi har gjennomført drøftinger med våre kunder før vi søkte myndighetene om dispensasjon. Vi mener vi har fått til en god avveining av ulike hensyn i denne saken. Kostnadene knyttet til drift og utvikling av strømnettet blir hovedsakelig hentet inn gjennom nettleie. Ved å redusere nettleien for neste år unngår vi at noen kunder rammes hardt økonomisk midt i en vanskelig situasjon, slår Hundhammer fast.