Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Statnett forsker på strømkundenes prissensitivitet og forbruksfleksibilitet

- Forskningen vil kunne bidra til å holde nettkostnadene nede, noe som kommer hele samfunnet til gode.

Publisert

Statnett forteller i en pressemelding at de gjennom forskningsprosjektet iFleks skal utføre priseksperimenter blant utvalgte strømkunder for å få bedre kunnskap om hvordan forbrukerne reagerer på varierende strømpriser.

— Resultatene fra prosjektet vil gi Statnett bedre forutsetninger for å forstå potensialet knyttet til forbrukerfleksibilitet, som et alternativ til økte investeringer i fremtidig nett eller ved at investeringer kan utsettes i tid. Forskningen vil kunne bidra til å holde nettkostnadene nede, noe som kommer hele samfunnet til gode, forteller forsker og prosjektets doktorgradsstipendiat, Matthias Hofmann i Statnett.

iFleks skal finne ut hvilken informasjon og teknologi strømbrukere trenger for å kunne reagere på variasjoner i strømprisen og dermed redusere strømutgiftene sine. Bakgrunnen for prosjektet er en forventning om at timeprisen for å bruke strøm vil variere mer i fremtiden og at forbrukerne dermed vil bli mer villig til å endre strømbruk etter pris.

Målet er å bruke kunnskapen i planleggingen av fremtidige utbygginger av strømnettet, slik at det ikke investeres mer enn nødvendig. Det vil komme strømkundene tilgode i form av en lavere nettleie.

Sist vinter gjennomførte iFleks et priseksperiment med 800 husholdninger i Oslo, Bergen, Stavanger og Bærum der deltagernes faktiske respons på ulike prissignaler ble målt. Blant de som deltok aktivt i eksperimentet gjorde nesten 70 prosent tiltak for å redusere strømforbruket sitt. De mest populære tiltakene var å skru av oppvarming i rom som ikke ble brukt, senke innetemperaturen og bruke vedfyring fremfor elektrisk oppvarming.

Rundt 900 personer svarte i tillegg på en spørreundersøkelse utført av Ipsos knyttet til strømforbruk.

— Funnene gir oss en indikasjon om at husholdninger er villige til å både endre og redusere strømforbruket sitt hvis det er enkelt å motta prissignaler, det tilbys automatiserte løsninger og de kan spare litt penger, sier prosjektleder Turid Siebenbrunner i Statnett.

For å få enda bedre datagrunnlag skal Statnett sammen med samarbeidspartnerne Ishavskraft, Gudbrandsdal Energi og Bodø Energi utføre nye priseksperimenter med et mål om å teste flere tusen husholdninger i storbyer som Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Bodø og Tromsø. I tillegg vil både Ishavskraft, Energisalg Norge og Entelios teste noen representative næringsbygg og kommunale bygg. Eksperimentene vil foregå fra november til februar 2021 – en periode der forbruket og strømprisen generelt er høyere enn resten av året.

Her kan du lese mer om forskningsprosjektet.