Dette betalte norske husholdinger for strømmen, nettleien og avgiftene

Den gjennomsnittlige strømprisen lå på 14,9 øre/kWh i årets andre kvartal.

Publisert

SSB har i dag lagt frem statistikk for sluttbrukerdelen av strømmarkedet i årets andre kvartal.

Der viser tallene at husholdningene i snitt betalte 72,8 øre/kWh totalt for strømmen, nettleien og avgiftene. Det er en nedgang på 17,1 prosent siden første kvartal, og brorparten av den nedgangen skyldes at selve strømmen har falt med hele 44,4 prosent.

I snitt betalte norske husholdninger 14, øre/kWh for selve strømmen. Det er ekstremt lavt. Samtidig viser en gjennomgang av tallene fra kraftbørsen Nord Pool at snittprisen på kraftbørsen lå på kun 5,3 øre/kWh gjennom kvartalet.

Nettleien består av et fastledd og et energiledd. Fastleddet betales per måned uavhengig av hvor mye eller lite strøm man bruker, mens energileddet betales for hver overførte kilowattime. I snitt betalte norske husholdninger 28,1 øre/kWh i nettleie i april, mai og juni.

Tilsvarende utgjorde avgiftene, som i hovedsak består av elavgiften og merverdiavgiften 29,8 øre/kWh i snitt.

Det betyr at strømkostnaden i snitt fordelte seg slik:

  • Strøm: 20,5%
  • Nettleie: 38,6%
  • Avgifter: 40,9 %