Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Slik vil NVE utjevne nettleien

Ønsker målrettet tilskuddsordning til de som rammes hardest av ekstraordinær høy nettleie.

Publisert

Det er store forskjeller på hvor mye strømkundene betaler i nettleie avhengig av hvor de bor og dermed hvilket nettselskap de har.

Dette har vært en viktig kampsak for Distriktsenergi, og det har nå vært en høringsprosess. Der har det kommet 46 innspill som NVE har vurdert.

I en oppsummering skriver NVE at deres samlede vurdering etter å ha gått gjennom høringssvarene kan oppsummeres slik:

  • Dersom det er ønskelig å innføre en utjevningsordning, er det tunge argumenter for å gjøre dette ved tilskudd til å redusere nettleien for de kundene som har høyest nettleie
  • Tilskuddsordningen bør være utformet slik at nettselskapene i størst mulig grad beholder insentivene til kostnadseffektivitet, selv om nettkundene mottar tilskudd til reduksjon av nettleien.
  • Tilskuddsordningen kan finansieres ved tildeling over statsbudsjettet eller brukerfinansieres ved en avgift. Dersom brukerfinansiering er en aktuell løsning, må det gjøres en vurdering av hvordan det er hensiktsmessig å utforme avgiften, og hvor store beløp som bør bevilges til tilskudd hvert år.

- Høringsinnspillene viser at det er ulike syn på utjevning av nettleien. En del høringsinstanser ønsker primært at det blir innført en utjevningsmodell som omfatter alle nettselskaper. Andre høringsinstanser mener primært at det ikke bør innføres en utjevningsordning. Det er likevel vår forståelse at begge grupperinger mener at en tilskuddsordning kan være en akseptabel løsning for utjevning av nettleien, men det er ulike syn på omfanget av en slik ordning og hvordan den bør finansieres, skriver NVE.

Det er 123 nettselskaper i Norge, og det er på tross av at noen få nettselskaper har brorparten av landets kunder. Veldig mange av disse nettselskapene er veldig små.

NVE skriver at de vurderer det som at det er veldig få kunder som har en nettleie som skiller seg veldig ut med høy nettleie.

- Vår vurdering er at virkemiddelbruken bør tilpasses omfanget av problemet. En utjevning som omfatter mange nettselskaper, vil etter vår mening øke risikoen for at kundene over tid ikke får strømforsyning til lavest mulig kostnad, skriver NVE.

NVE anser seg nå ferdig med vurderingen, og har sendt over sin anbefaling til olje- og energidepartementet.

Her kan du lese mer om arbeidet som er gjort i forbindelse med utredningen av likere nettleie.