Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Nå kommer NVE's forslag til hvordan nettleien skal utjevnes

NVE er i ferd med å ferdigstille utredningen av hvordan nettleien kan bli likere i Norge.

Publisert

NVE forteller på sin hjemmeside at de har utredet virkemidler for utjevning av nettleien. Denne varierer veldig avhengig av hvor man bor i landet, og hvilket av de 124 forskjellige nettselskapene man har.

I januar tok enerWE en gjennomgang av nettleien i alle nettselskapene for å se hvem som hadde den dyreste nettleien.

Vi lagde også en animert graf som viste hvordan nettleien varierte fra år til år, og hvor mye de store og små nettselskapene tok betalt i energileddet og fastleddet. Den viser et stort sprik mellom de forskjellige nettselskapene, og det er også noen som kombinerer høyt fastledd med høyt energiledd.

nettleie5.gif

I vår ba Olje- og energidepartementet NVE om å vurdere ulike virkemidler og tiltak som kan utjevne nettleien for alle forbrukere i distribusjonsnettet, gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett.

Det har NVE gjort, og nå skal utredningen sendes ut på høring.

NVE har imidlertid ikke langt den frem ennå, men skriver at de er i ferd med å ferdigstille den og at den vil bli lagt ut i løpet av november.

Deretter vil det være åpent for å sende inn høringsuttalelser frem til 20. januar neste år.