Arkivfoto.
Arkivfoto.

- Statnett er monopolist, og det er vår oppgave å regulere dem

Ny modell legger opp til at gevinsten fra kostnadsbesparelser skal fordeles mellom Statnett og nettkundene.

Publisert

Statnett skal investere mye i årene fremover, og Reguleringsmyndighetene for energi (RME) forventer at det vil føre til økt nettleie.

Nå forteller NVE i en pressemelding at de har de utarbeidet en justert modell som sendes ut på høring. Målet er å gi Statnett enda sterkere insentiver for å drive kostnadseffektivt, slik at nettleien ikke øker mer enn nødvendig selv om det tas store investeringer i strømnettet.

I modellene legges det opp til at gevinstene fra kostnadsreduksjoner fordeles mellom nettkundene og Statnett.

Statnett vil nå få sterkere insentiver til å drive effektivt, slik at ikke nettleien for folk og næringsliv i Norge blir høyere enn nødvendig

Kjetil Lund

- Statnett er monopolist, og det er vår oppgave å regulere dem. Statnett vil nå få sterkere insentiver til å drive effektivt, slik at ikke nettleien for folk og næringsliv i Norge blir høyere enn nødvendig. Statnett har samtidig et viktig samfunnsoppdrag. Modellen vi nå sender på høring, gir Statnett mulighet til en rimelig avkastning om de løser oppgavene sine på en effektiv måte, sier NVE-sjef Kjetil Lund.

Som sjef for NVE er han også øverste ansvarlig for RME.

RME bestemmer nivået på tariffgrunnlagt til Statnett. Dette er avgiften Statnett får fra nettleien.

Konkret foreslår RME å innføre en effektivitetsanalyse som sammenligner Statnetts årlige kostnader med deres historiske kostnader. Kostnadsnivået vurderes i forhold til utviklingen i selskapets anleggsmasse. Hvis Statnett sine kostnader reduseres i forhold til anleggsmassen, betyr det at Statnett har blitt mer kostnadseffektive, og dette vil gi økt avkastning. I motsatt fall vil det gi redusert avkastning. Dette gir den økonomiske motivasjonen til kostnadseffektivitet.

RME foreslår også å innføre et produktivitetskrav på 1,5 prosent for forventet produktivitetsutvikling. Det gjøres med utgangspunkt i at Statnetts historiske kostnadsnivå er relativt høyt.

Det kan være gode grunner til at kostnadene til Statnett har økt de siste årene, blant annet på grunn av fornyelse og styrking av transmisjonsnettet og mer komplisert drift

Kjetil Lund

- Det kan være gode grunner til at kostnadene til Statnett har økt de siste årene, blant annet på grunn av fornyelse og styrking av transmisjonsnettet og mer komplisert drift. Samtidig er det viktig at de har klare insentiver til å drive effektivt. Derfor foreslår vi nå å innføre en årlig effektivitetsanalyse og å innføre et produktivitetskrav, sier Lund.

Når NVE/RME gjør slike endringer kan det få store konsekvenser. Ikke bare for Statnett, men også for Statnett's mange kunder. For den kraftkrevende industrien er kostnadene knyttet til tariffer og nettleie utslagsgivende for lønnsomheten, og dermed fremtidige investeringer.

Forslaget er derfor sendt ut på høring, og det er åpnet for innspill frem til 4. desember.