Lave strømpriser i 2020 gir lavere nettleie

- De lave kraftprisene vi så i 2020 kommer ikke bare strømkundene til gunst gjennom lave strømpriser, men også gjennom lavere nettleie.

Publisert

I 2020 var strømprisene ekstremt lave til glede for strømkundene og til kraftprodusentenes fortvilelse. Samtidig flyttet det mye av fokuset for strømkundenes vrede fra strømmen til nettleien.

Nå forteller RME (Reguleringsmyndigheten for energi) i NVE i en pressemelding at de lave strømprisene også vil påvirke nettleien. Det er fordi et helt år med lave strømpriser påvirker nettselskapenes inntektsramme.

Nettselskapene har monopol i sine markeder fordi det er for dyrt å bygge strømnett fra flere nettselskaper til samme husstand. Hvor mye nettselskapene får lov til å tjene bestemmes derfor av RME gjennom den såkalte inntektsrammen.

RME forteller at inntektsrammen reduseres med 2,9 milliarder kroner til 24 milliarder. Det tilsvarer en nedgang på 10,8 prosent.

De lave kraftprisene vi så i 2020 kommer ikke bare strømkundene til gunst gjennom lave strømpriser, men også gjennom lavere nettleie

Ove Flataker

- De lave kraftprisene vi så i 2020 kommer ikke bare strømkundene til gunst gjennom lave strømpriser, men også gjennom lavere nettleie, sier direktør for RME, Ove Flataker.

I desember 2019 varslet RME en samlet inntektsramme for 2020 på 26,9 milliarder kroner. Varselet var basert på estimerte størrelser for inflasjon, referanserente og kraftpris for 2020. Vi har nå vedtatt endelig inntektsramme for 2020, basert på faktiske observasjoner av inflasjon, referanserente og kraftpris for 2020. Vedtatt inntektsramme er på 24 milliarder kroner for alle nettselskapene, altså 2,9 milliarder kroner lavere enn varselet fra desember 2019.

Nettselskapenes årlige inntektsrammer skal dekke alle kostnadene de har hatt til drift og avskrivning av strømnettet, og en rimelig avkastning på deres investerte kapital. Det er i hovedsak inntektsrammen som danner grunnlag for hvor mye nettleie som nettselskapene kan hente inn fra kundene sine over tid.

Selv om nettselskaper ikke produserer strøm, er de en strømkunde som påvirkes av strømprisene. Det er fordi en del av kostnadene de har til driften av strømnettet, er å dekke opp for overføringstapet i strømnettet. Det må de kjøpe i markedet, og en lav strømpris gir derfor nettselskapene lavere kostnader. Det må de gi videre til strømkundene.

RME sørger for at nettselskapene ikke henter inn mer enn det som er tillatt gjennom nettleien

Ove Flataker

- Det er ikke et én til én forhold mellom inntektsrammen til nettselskapene i ett år og nettleien som kundene betaler i det samme året. Det er likevel en klar sammenheng mellom inntektsrammen og nettleien sett over flere år. RME sørger for at nettselskapene ikke henter inn mer enn det som er tillatt gjennom nettleien, forklarer Flataker.

I desember 2019 la RME til grunn et estimat på kraftprisen for 2020 på 392 kr/MWh. Kraftprisen i 2020 ble imidlertid vesentlig lavere, og vi endte opp med referansepriser mellom 114,6 – 121,7 kr/MWh for de ulike elspotområdene. Differansen mellom den estimerte kraftprisen og de faktiske kraftprisene medfører alene en reduksjon i inntektsrammene på 2,2 milliarder kroner for nettselskapene. Den resterende reduksjonen i inntektsramme på 0,7 milliarder kroner skyldes lavere inflasjon og gjeldskostnad enn antatt.

Powered by Labrador CMS