- Det er viktig at vår regulering legger til rette for at alle tiltak i strømnettet gjennomføres til lavest mulig kostnad

RME endrer på reglene som fastsetter hvor mye nettselskapene får ta betalt i nettleien.

Publisert

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) skriver på NVE's hjemmeside at de nå endrer inntektsreguleringen for nettselskapene.

Nettselskapene er ansvarlige for å bygge og drifte strømnettet, og de får sine inntekter gjennom nettleien og gjennom tilknytningstariffer fra bedrifter og andre industriaktører.

Ettersom nettselskapene har monopol i sine lokale markeder regulerer RME hvor mye de får lov til å ta betalt, og det gjør de basert på et nøye spesifisert regelverk.

Når RME nå endrer dette regelverket, er det for å gjøre det mer lønnsomt for nettselskapene å være effektive. Dette skal gi lavere kostnader på sikt, og sørge for at nettleien ikke blir høyere enn nødvendig.

RME bestemmer tillatt inntekt for hvert nettselskap årlig. En del av inntekten er basert på selskapets faktiske kostnader, mens resten er basert på en kostnadsnorm. Gjennom normen får selskaper insentiver til å holde kostnadene nede, og RME vedtar nå å øke vektleggingen av kostnadsnormen, fra 60 til 70 prosent. Dette gjør det mer lønnsomt å redusere kostnadene, mens selskaper med høyere kostnadsnivå, vil få redusert avkastning.

- Nettselskapene er inne i en investeringsperiode, og vi forventer at nettleien vil øke i årene som kommer. Det er viktig at vår regulering legger til rette for at alle tiltak i strømnettet gjennomføres til lavest mulig kostnad, sier direktør for RME, Ove Flataker.

Endringen skulle egentlig tre i kraft fra 2021, men RME har utsatt implementeringen til 2023.

NVE har publisert et høringsdokument med flere forslag til endringer i inntektsreguleringen, og det er nå ute på høring.

Endringene i forskriften omhandler:

  • Øke vekt på kostnadsnorm fra 60 til 70 prosent for sterkere insentiver til kostnadseffektivitet.
  • Automatisk utbetaling av kompensasjon ved svært langvarige avbrudd.
  • Inntektsreguleringen av systemansvaret.
  • Inntektsreguleringen av gebyrer nettselskapene må betale til Elhub.

Endringer i forvaltningspraksis omhandler:

  • Inkludere bidragsfinansiert kapital i kalibreringsgrunnlaget for mer nøytral behandling av ulike finansieringsformer.
  • Endre forvaltningspraksis for å gjøre det enklere for nettselskaper å delta i piloter og demoprosjekter.
  • Endre definisjon av skillet mellom regionalnett og lokalt distribusjonsnett for å sikre bedre sammenligning.
Powered by Labrador CMS