Analyse:

Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Her er nettleien billigst og dyrest i 2021

Se oversikten over hvor mye nettleien koster avhengig av hvor du bor i Norge.

Publisert Sist oppdatert

SAKEN OPPDATERES: Vi har fått tilbakemelding om at det er en feil med datagrunnlaget for Elvia. Det undersøker vi nærmere, og saken oppdateres når vi har fått sjekket det ut.

2020 var et spesielt år i strømmarkedet med en ekstrem lav strømpris. Det førte til økt fokus på hvor mye nettleien utgjør på strømregningen.

Nå er 2021 så vidt begynt, og selv om det på nåværende tidspunkt er alt for tidlig å kunne si noe sikkert om årets strømpris, så har den i årets første dager vært høyere enn den var gjennom hele fjoråret.

Det betyr på ingen måte at nettleien er ubetydelig i år. Tvert imot utgjør den en betydelig del av strømregningen. En mye brukt tommelfingerregel sier at strømmen, nettleien og avgiftene utgjør om lag hver sin tredjedel av strømregningen.

Samtidig er det stor forskjell på nettleien avhengig av hvor man bor. Nettselskapene er monopolvirksomheter, og det er NVE som regulerer hvor mye de får lov til å ta betalt. Det er for øvrig en regulering som går begge veier da NVE ikke bare er opptatt av at nettselskapene ikke skal ta seg for godt betalt. De er også opptatt av at nettselskapene har en robust økonomi slik at de har penger og ressurser til å bygge ut og vedlikeholde strømnettet.

Mens strømprisen er variabel og svinger fra time til time, er nettleien stort sett fast. I oversikten som enerWE har hentet ut fra NVE er det oppgitt nettselskapenes nettleier i de forskjellige fylkene. For de fleste er det samme nettleie gjennom hele 2021, men det er flere nettselskaper som har oppgitt en pris som varer til og med mars, april eller mai. Det kan ha flere årsaker, blant annet at noen opererer med forskjellige nettleiepriser på vintertid og sommertid.

Det er også verdt å merke seg at den delen av strømregningen som kommer fra nettselskapet også inkluderer elavgiften. Den utgjør 16,69 øre/kWh i 2021, og er dermed i mange tilfeller større enn energileddet i nettleien. Merverdiavgiften kommer på toppen av både nettleie og elavgiften. Totalt regner staten med å få inn 11,4 milliarder kroner i elavgift i 2021. Hvor mye som kommer fra merverdiavgift på strømregningene er ikke utregnet.

Vanskelig å sammenligne

Det å sette opp en oversikt over hvem som har dyrest og billigst nettleie er litt mer komplisert enn det kanskje høres ut. Det er flere variabler som gjør det umulig å lage en helt rettferdig sammenligning.

Nettleien er per i dag delt i to deler: et fastledd, som er en fast årlig avgift som betales på månedsbasis uavhengig av hvor mye strøm man bruker, og et et energiledd som er en avgift for hver kWh som brukes og som dermed transporteres over strømnettet. Noen nettselskaper opererer med et høyt fastledd og et lavt energiledd, mens det er motsatt hos andre.

Det er også store forskjeller knyttet til hvor krevende, og dermed hvor dyrt, det er å bygge og drifte et strømnett. Det er for eksempel billigere for nettselskaper der kundene bor i tettbygde strøk med korte avstander for strømnettet uten krevende hindre som fjell og store skoger. Det gir utslag i lavere kostnader for strømkundene.

Avgiftsregimet kompliserer også oversikten. Strømkunder i store deler av Nordland og Troms og Finnmark er fritatt fra merverdiavgiften på strømregningen. Det reduserer kostnaden med en femtedel. I Troms og Finnmark er det også mange som slipper elavgiften. Disse fritakene gir naturlig nok store utslag på nettleiekostnadene, uten at nettselskapene kan gjøre noe fra eller til.

Store kostnadsforskjeller

I vår oversikt har vi tatt utgangspunkt i et estimert årlig strømforbruk på 20.000 kWh. Vi har satt opp en tabell der vi har lagt sammen de faste kostnadene i fastleddet og multiplisert det variable energileddet med et slikt forbruk, og så har vi lagt på merverdiavgift og elavgift for de som må betale det.

I vår oversikt gir det store kostnadsforskjeller avhengig av hvor man bor og hvilket nettselskap man har. KORRIGERING pågår: Dyrest er det for strømkundene til nettselskapet Elvia i Viken fylke med en årlig nettleie på 17.230,50 kroner inkludert merverdiavgift og elavgift, mens det er billigst for strømkundene til Troms Kraft Nett AS i Troms og Finnmark med en årlig nettleie på 4.666 kroner. Nettleien til Troms Kraft Nett kommer så godt ut fordi de slipper både merverdiavgiften og elavgiften.

Det er for øvrig verdt å merke seg at avgiftene i snitt utgjør 39,0 prosent av regningen fra nettselskapet. Her er det imidlertid store variasjoner. Som nevnt er det flere som slipper både merverdiavgiften og elavgiften, og de ender dermed med en avgiftsandel på null prosent. I den andre enden av denne skalaen finner vi Norgesnett i Viken og Vestland fylker. De har en avgiftsandel på hele 70,4 prosent.

Se tabellen nedenfor for en komplett oversikt over nettselskapenes nettleie. Vi gjør oppmerksom på at den kan være litt vanskelig å lese på mobilutgaven. Datagrunnlaget er hentet fra NVE, og skal være korrekt per 5. januar. Merk at dette er nettleie for husholdninger. Hytter og næringsbygg kan ha andre avgiftsnivåer. Tabellen viser også kun nettleie med fastledd og energiledd. Noen nettselskaper er i ferd med å eksperimentere med varianter av effektpriser, og det fremkommer ikke i denne oversikten.

Nettleien i 2021

Rangering Fylke Nettselskap Fastledd (år) Energiledd (øre/kWh) Nettleie + avgifter
2Møre og RomsdalSANDØY NETT ASkr 4 100,0034,00kr 16 963,00
3VestlandFJELBERG KRAFTLAG SAkr 2 000,0038,95kr 15 575,50
4InnlandetSØR AURDAL ENERGI ASkr 6 720,0015,00kr 15 488,00
5InnlandetRØROS E-VERK NETT ASkr 2 250,0033,87kr 14 618,00
6TrøndelagRØROS E-VERK NETT ASkr 2 250,0033,87kr 14 618,00
7NordlandLOFOTKRAFT ASkr 5 000,0030,40kr 14 418,00
8Vestfold og TelemarkDRANGEDAL EVERK KFkr 2 900,0029,00kr 14 213,00
9Vestfold og TelemarkVEST-TELEMARK KRAFTLAG ASkr 2 880,0029,00kr 14 188,00
10VestlandLINJA ASkr 2 280,0030,93kr 13 920,50
11InnlandetVANG ENERGIVERK KFkr 4 200,0020,90kr 13 813,00
12NordlandKYSTNETT ASkr 4 770,0028,40kr 13 788,00
13VestlandHAVNETT ASkr 2 200,0030,73kr 13 770,50
14VikenNORE ENERGI ASkr 3 000,0026,20kr 13 638,00
15Møre og RomsdalSUNNDAL ENERGI KFkr 3 292,0024,60kr 13 603,00
16Sogn og FjordaneÅRDAL ENERGI KFkr 1 750,0031,61kr 13 428,00
17VestlandFUSA KRAFTLAG NETT ASkr 2 400,0027,68kr 13 258,00
18Møre og RomsdalNEAS ASkr 3 120,0024,00kr 13 238,00
19InnlandetNØK NETT ASkr 3 832,0019,86kr 13 093,00
20NordlandANDØY ENERGI NETT ASkr 4 870,0024,30kr 13 068,00
21Troms og FinnmarkANDØY ENERGI NETT ASkr 4 870,0024,30kr 13 068,00
22VestlandHARDANGER ENERGI NETT ASkr 2 720,0025,30kr 13 063,00
23VestlandBØMLO KRAFTNETT ASkr 2 800,0024,81kr 13 040,50
24TrøndelagTENSIO TN ASkr 2 552,7625,96kr 13 018,95
25VestlandMODALEN KRAFTLAG SAkr 1 650,0030,00kr 12 900,50
26VikenRAKKESTAD ENERGI ASkr 1 550,0030,50kr 12 900,50
27Møre og RomsdalSVORKA ENERGI ASkr 2 637,0025,00kr 12 884,25
28TrøndelagSVORKA ENERGI ASkr 2 637,0025,00kr 12 884,25
29VestlandAURLAND ENERGIVERK ASkr 2 500,0025,66kr 12 878,00
30Vestfold og TelemarkRAULAND KRAFTFORSYNINGSLAG SAkr 2 500,0025,00kr 12 713,00
31VikenHURUM NETT ASkr 2 600,0023,00kr 12 338,00
32VestlandLÆRDAL ENERGI ASkr 2 340,0024,24kr 12 323,00
33Vestfold og TelemarkKRAGERØ ENERGI ASkr 2 200,0024,80kr 12 288,00
34Vestfold og TelemarkTINN ENERGI ASkr 2 700,0022,00kr 12 213,00
35VikenHEMSEDAL ENERGI ASkr 2 100,0025,00kr 12 213,00
36VikenROLLAG ELEKTRISITETSVERK ASkr 3 120,0019,87kr 12 205,50
37Vestfold og TelemarkEVERKET ASkr 3 000,0020,00kr 12 088,00
38VikenMIDTKRAFT NETT ASkr 1 760,0024,99kr 11 785,50
39Møre og RomsdalRAUMA ENERGI ASkr 3 000,0018,75kr 11 775,50
40VestlandLUSTER ENERGIVERK ASkr 1 950,4023,86kr 11 741,00
41RogalandHAUGALAND KRAFT NETT ASkr 2 160,0022,59kr 11 685,50
42VestlandHAUGALAND KRAFT NETT ASkr 2 160,0022,59kr 11 685,50
43Møre og RomsdalSYKKYLVEN ENERGI ASkr 2 644,0020,02kr 11 648,00
44NordlandTROLLFJORD NETT ASkr 3 500,0024,00kr 11 638,00
45NordlandBINDAL KRAFTLAG SAkr 3 200,0025,40kr 11 618,00
46Vestfold og TelemarkMIDT-TELEMARK ENERGI ASkr 2 900,0018,50kr 11 588,00
47InnlandetSTANGE ENERGI NETT ASkr 3 672,0014,50kr 11 553,00
48VikenFLESBERG ELEKTRISITETSVERK ASkr 1 960,0022,87kr 11 505,50
49RogalandENIDA ASkr 2 650,0018,70kr 11 325,50
50Møre og RomsdalISTAD NETT ASkr 2 300,0020,43kr 11 320,50
51VestlandKVAM KRAFTVERK ASkr 2 300,0020,19kr 11 260,50
52Vestfold og TelemarkSKAGERAK NETT ASkr 2 760,0017,70kr 11 213,00
53VikenSKAGERAK NETT ASkr 2 760,0017,70kr 11 213,00
54InnlandetVOKKS NETT ASkr 4 080,0010,86kr 11 153,00
55Vestfold og TelemarkTINFOS ASkr 3 000,0016,00kr 11 088,00
56NordlandMELØY ENERGI NETT ASkr 3 150,0023,00kr 11 088,00
57NordlandTENSIO TN ASkr 2 552,7625,96kr 11 082,76
58Møre og RomsdalSTRANDA ENERGI ASkr 2 900,0016,40kr 11 063,00
59Møre og RomsdalNESSET KRAFT ASkr 2 300,0019,38kr 11 058,00
60VikenEL-VERKET HØLAND ASkr 2 200,0019,86kr 11 053,00
61VikenHALLINGDAL KRAFTNETT ASkr 2 060,0020,50kr 11 038,00
62NordlandISE NETT ASkr 3 623,0020,36kr 11 033,00
63Møre og RomsdalSTRYN ENERGI ASkr 2 675,2017,40kr 11 032,00
64VestlandSTRYN ENERGI ASkr 2 675,2017,40kr 11 032,00
65VestlandSOGNEKRAFT ASkr 2 711,0017,17kr 11 019,25
66VikenUVDAL KRAFTFORSYNING SAkr 3 000,0015,40kr 10 938,00
67VikenKRØDSHERAD EVERK KFkr 1 120,0024,41kr 10 840,50
68VikenØVRE EIKER NETT ASkr 1 500,0022,50kr 10 838,00
69NordlandVESTERÅLSKRAFT NETT ASkr 4 100,0017,00kr 10 838,00
70Troms og FinnmarkVESTERÅLSKRAFT NETT ASkr 4 100,0017,00kr 10 838,00
71RogalandJÆREN EVERK KOMMUNALT FORETAK I HÅkr 2 160,0019,10kr 10 813,00
72Troms og FinnmarkREPVÅG NETT ASkr 5 480,0026,40kr 10 760,00
73NordlandNORDLANDSNETT ASkr 3 150,0021,30kr 10 748,00
74RogalandLYSE ELNETT ASkr 2 112,0019,07kr 10 745,50
75InnlandetTENSIO TS ASkr 1 950,0019,50kr 10 650,50
76TrøndelagTENSIO OEV ASkr 1 950,0019,50kr 10 650,50
77TrøndelagTENSIO TS ASkr 1 950,0019,50kr 10 650,50
78RogalandLYSE PRODUKSJON ASkr 2 112,0018,62kr 10 633,00
79Møre og RomsdalMØRENETT ASkr 2 000,0019,00kr 10 588,00
80VestlandMØRENETT ASkr 2 000,0019,00kr 10 588,00
81RogalandKLEPP ENERGI ASkr 2 160,0018,00kr 10 538,00
82InnlandetGLITRE ENERGI NETT ASkr 1 000,0023,63kr 10 495,50
83VestlandGLITRE ENERGI NETT ASkr 1 000,0023,63kr 10 495,50
84VikenGLITRE ENERGI NETT ASkr 1 000,0023,63kr 10 495,50
85InnlandetELVIA ASkr 4 248,007,00kr 10 398,00
86InnlandetVALDRES ENERGI NETT ASkr 3 335,0011,34kr 10 341,75
87VestlandVOSS ENERGI NETT ASkr 2 500,0015,27kr 10 280,50
88OsloELVIA ASkr 960,0022,53kr 10 170,50
89TrøndelagNETTSELSKAPET ASkr 2 700,0013,70kr 10 138,00
90VikenRINGERIKSKRAFT NETT ASkr 1 760,0018,40kr 10 138,00
91AgderAGDER ENERGI NETT ASkr 3 000,0011,50kr 9 963,00
92RogalandAGDER ENERGI NETT ASkr 3 000,0011,50kr 9 963,00
93Vestfold og TelemarkAGDER ENERGI NETT ASkr 3 000,0011,50kr 9 963,00
94InnlandetSKJÅK ENERGI ASkr 2 150,0015,25kr 9 838,00
95VestlandSKJÅK ENERGI ASkr 2 150,0015,25kr 9 838,00
96NordlandLINEA ASkr 3 648,0014,20kr 9 826,00
97VestlandBKK NETT ASkr 1 640,0017,40kr 9 738,00
98VestlandKVINNHERAD ENERGI ASkr 1 640,0017,40kr 9 738,00
99VestlandSUNNFJORD ENERGI ASkr 1 640,0017,40kr 9 738,00
100NordlandHÅLOGALAND KRAFT NETT ASkr 2 500,0017,90kr 9 418,00
101Troms og FinnmarkHÅLOGALAND KRAFT NETT ASkr 2 500,0017,90kr 9 418,00
102Troms og FinnmarkLUOSTEJOK KRAFTLAG SAkr 4 550,0022,28kr 9 006,00
103VestlandODDA ENERGI NETT ASkr 1 687,0014,08kr 8 966,75
104InnlandetGUDBRANDSDAL ENERGI NETT ASkr 2 376,0010,30kr 8 883,00
105Troms og FinnmarkVARANGER KRAFTNETT ASkr 3 930,0023,60kr 8 650,00
106NordlandNORDKRAFT NETT ASkr 3 750,005,80kr 8 248,00
107Troms og FinnmarkTROMS KRAFT NETT ASkr 1 266,0017,00kr 8 004,00
108Møre og RomsdalNORDVEST NETT ASkr 2 169,007,55kr 7 936,75
109InnlandetEIDEFOSS NETT ASkr 1 700,009,28kr 7 783,00
110Troms og FinnmarkYMBER NETT ASkr 3 300,0021,00kr 7 500,00
111Troms og FinnmarkALTA KRAFTLAG NETT ASkr 2 350,0024,90kr 7 330,00
112Troms og FinnmarkNORDKYN NETT ASkr 3 700,0015,30kr 6 760,00
113Troms og FinnmarkHAMMERFEST ENERGI NETT ASkr 2 400,0018,70kr 6 140,00
114VestlandNORGESNETT ASkr 569,305,00kr 5 299,63
115VikenNORGESNETT ASkr 569,305,00kr 5 299,63
116Troms og FinnmarkTROMS KRAFT NETT AS*kr 1 266,0017,00kr 4 666,00

Tabellen er sortert for nettleiens kostnader ved et årlig forbruk på 20.000 kWh. Merk at nettselskapene har forskjellig fordeling mellom faste årlige kostnader i fastleddet og de variable kostnadene i energileddet, samt at det i deler av Nord-Norge er fritak for merverdiavgiften og/eller elavgiften.

Powered by Labrador CMS