Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Disse nettselskapene har satt ned nettleien

Flere nettselskaper har midlertidig satt ned nettleien.

Publisert Sist oppdatert

OPPDATERT: Noen av nettselskapene opererer med variabel nettleie på vinteren og sommeren. Det er derfor ikke alle som har satt nettleien ned av hensyn til virussituasjonen.

Strømprisene er for tiden ekstremt lave, og de utgjør nå en veldig liten andel av den totale strømregningen.

I påskeuken lå snittprisen for strømmen på kun 4,8 øre/kWh. Til sammenligning ligger elavgiften på 16,13 øre/kWh, og nettleien er også mange ganger så høy.

Grafen viser hvordan nettselskapene midlertidig har redusert energileddet i nettleien.
Grafen viser hvordan nettselskapene midlertidig har redusert energileddet i nettleien.

Det betyr at selv om strømprisen er rekordlav, så kan strømregningen fortsatt bli tøff for mange som nå har mistet jobben eller er permittert som følge av virusutbruddet og de omfattende tiltakene som er satt inn.

I begynnelsen av NVE gikk derfor NVE ut og informerte om at de har åpnet for at nettselskapene kan sette ned nettleien.

- Dagens regulering av nettselskapene er god, men den gir for lite rom for nettselskapene til å sette ned nettleien i en situasjon som den vi er i nå. Vi innfører derfor nå en midlertidig dispensasjon ut året. Dette er ikke ment som en generell oppfordring til selskapene om å sette ned nettleien, men gir en mulighet for det, til nettselskaper som finner det hensiktsmessig og forsvarlig, sa NVE-sjef Kjetil Lund.

Nettselskapene har monopol på sin virksomhet, og det er NVE som regulerer hvor mye de får lov til å tjene. Det er ikke bare en begrensning for å hindre at nettselskapene ikke tar overpris. Det er like mye et krav som skal sikre at nettselskapene har en økonomi som er robust nok til å håndtere investeringer og vedlikehold av strømnettet, noe som er spesielt viktig i situasjoner der naturhendelser for eksempel kan føre til store ekstrakostnader ved strømbrudd.

NVE presiserer også at det er snakk om en midlertidig dispensasjon, og at nettselskapene kan ta igjen det tapte gjennom å øke nettleien i ettertid.

enerWE har undersøkt hvilke nettselskaper som har tatt grep og innført midlertidig lavere nettleie. Det viser seg at det så langt er 27 nettselskaper som har tatt slike grep. Se tabell med oversikt nederst i artikkelen.

Tidspunktet varierer noe, men de fleste har satt ned nettleien i mars og april, mens noen har gjort det i mai. Samtidig har de fleste også valgt å sette nettleien opp igjen i enten september, oktober eller november.

Nettleien er delt i to avgifter: fastleddet og energileddet.

Fastleddet er en fast avgift som betales uansett hvor lite eller mye strøm man bruker. Det består av en fast årlig sum som fordeles per måned.

Energileddet er på sin side en avgift som betales per forbrukte kilowattime (kWh) med strøm.

Av nettselskapene som har redusert nettleien, er det bare to som har redusert fastleddet. Odda Energi Nett AS reduserte sin årlige fastsum fra 2410 kroner i mars til 1687 kroner i april, mens Nesset Kraft AS reduserte sin årlige nettleie fra 3500 til 3360 kroner i mars.

Resten av nettselskapene som reduserte nettleien, gjorde det ved å redusere energileddet.

OPPDATERT: Elvia, Glitre Energi, Skjåk Energi, Skagerak Energi og Nordkraft Neett var tidligere oppført som nettselskaper som hadde redusert nettleien. Det er feil. De har løsninger for variabel nettleie på sommeren og vinteren. Listen nedenfor er derfor oppdatert.

Nettselskaper som midlertidig har redusert nettleien

Nettselskap Fylke
BØMLO KRAFTNETT ASVestland
DALANE NETT ASRogaland
EIDEFOSS NETT ASInnlandet
FJELBERG KRAFTLAG SAVestland
GUDBRANDSDAL ENERGI NETT ASInnlandet
HAUGALAND KRAFT NETT ASRogaland
Vestland
HELGELAND KRAFT NETT ASNordland
ISTAD NETT ASMøre og Romsdal
LÆRDAL ENERGI ASVestland
NEAS ASMøre og Romsdal
NESSET KRAFT ASMøre og Romsdal
NORDLANDSNETT ASNordland
NORGESNETT ASVestland
Viken
ODDA ENERGI NETT ASVestland
RAUMA ENERGI ASMøre og Romsdal
REPVÅG KRAFTLAG SAFinnmark
SØR AURDAL ENERGI ASInnlandet
TINN ENERGI ASVestfold og Telemark
VALDRES ENERGIVERK ASInnlandet
VANG ENERGIVERK KFInnlandet
VEST-TELEMARK KRAFTLAG ASVestfold og Telemark
YMBER NETT ASTroms og Finnmark