Strømkundene er mindre fornøyde selv om strømprisen er lav

- Studien har over de siste årene vist at kundene ikke helt forstår hvordan prisen på nettleien beregnes.

Publisert

EPSI Rating Norge er et selskap som leverer kundetilfredshetsundersøkelser, og i en pressemelding forteller de at norske strømkunder nå er mindre fornøyde med strømselskapet sitt, selv om strømprisene er lave.

- Strømprisene har ved enkelte tilfeller til og med vært negative, og man skulle kanskje kunne forvente en viss stigning i tilfredsheten blant norske strømforbrukere. Men realiteten er en annen, sier Fredrik Høst, Daglig Leder i EPSI Norge.

Han trekker frem at en mulig forklaring kan være at det har bygget seg opp en forventning blant kundene om at den totale strømregningen skulle bli vesentlig lavere enn hva den faktisk har vært.

Så må det også skytes inn at strømselskapene ikke tjener mer eller mindre penger avhengig av om strømprisen er høy eller lav. De kjøper strømmen i spotmarkedet på kraftbørsen Nord Pool, og så videreselger de den til sine kunder. Det betyr at de normalt har like stor eller liten avanse uansett om strømprisen er høy eller lav.

EPSI Rating har intervjuet 3700 strømkunder, og bedt de sette karakterer på sine strøm- og nettselskaper.

I undersøkelsen kommer det frem at strømkundene har blitt litt mindre fornøyd med strømselskapene, men at nettselskapenes anseelse har falt relativt enda kraftigere.

- Studien har over de siste årene vist at kundene ikke helt forstår hvordan prisen på nettleien beregnes, og denne usikkerheten er en negativ variabel inn i kundeopplevelsen, forklarer Høst. Kundene virker faktisk mer forvirret i år enn i fjor, og i en periode hvor nettleien har vært høyere enn prisen på strømmen, har kostnaden for nettleie blitt et større diskusjonstema for mange kunder.

Strømselskapene i privatmarkedet og nettselskapene hadde høyest tilfredshet blant sine kunder i 2017. Etter det har det gått nedover, og ekstra kraftig har nedturen vært for nettselskapene.
Strømselskapene i privatmarkedet og nettselskapene hadde høyest tilfredshet blant sine kunder i 2017. Etter det har det gått nedover, og ekstra kraftig har nedturen vært for nettselskapene.

Et sammendrag av undersøkelsen kan lastes ned og leses her.