Nesten dobling av ledige stillinger i oljebransjen

Publisert

Hvert kvartal kommer SSB med statistikk som viser hvor mange ledige stillinger det er i Norge, samt i de forskjellige bransjene.

Ifølge disse tallene var det totalt 63.200 ledige stillinger i fjerde kvartal i fjor, og det er 3000 mer enn kvartalet før. Det betyr at det er 2,2 prosent ledige stillinger for hver eksisterende jobb.

Ser vi nærmere på tallene som berører henholdsvis olje- og gassbransjen, samt elektrisitetsdelen av energibransjen, ser vi at tallene for oljebransjen har gjort et hopp mens elektrisitetsbransjen har hatt et markant fall.

Innenfor det som SSB kategoriserer som bergverksdrift og utvinning var det nå 1000 ledige stillinger. Det utgjør 1,6 prosent av de besatte stillingene i bransjen, og det var nesten en dobling fra de 600 ledige stillingene i fjorårets tredje kvartal.

For elektrisitetsdelen av bransjen gikk det motsatt vei. Der var det 300 ledige stillinger i fjerde kvartal, ned fra 500 ledige stillinger kvartalet før.

Antall ledige stillinger har tatt seg kraftig opp for olje- og gassbransjen, mens den har falt for elektrisitetsdelen av bransjen.
Antall ledige stillinger har tatt seg kraftig opp for olje- og gassbransjen, mens den har falt for elektrisitetsdelen av bransjen.