Nesten alle kommuner har sysselsatte i oljebransjen

Publisert

Pr. i dag er det 426 kommuner i Norge. Av disse har 98 prosent en ansatte som jobber i olje- og gassbransjen. Det viser en ny rapport fra SSB.

Antallet ansatte varierer veldig fra kommune til kommune, og i 137 av kommunene er det snakk om færre enn 10 ansatte. På den andre siden står oljekommunene Sola og Stavanger der henholdsvis 15,7 og 13,6 prosent av sysselsatte innen utvinning og utvinningstjenester bor.

Stord er kommunen med flest sysselsatte i bygging og innredning av plattformer og forsyningsbaser. 16,5 prosent av de som jobber med bygging og innredning holder hus på Stord.

SSB-rapporten «Sysselsatte i petroleumsnæringene og relaterte næringer 2016». Rapporten beskriver sysselsettingen i petroleumssektoren, det vil si næringene hvor virksomhetene er direkte involvert i utvinning av olje og gass og de næringer hvor alle virksomheter er indirekte involvert gjennom bygging og innredning av oljeplattformer samt drift av forsyningsbaser.

Siden 2003 har kvinneandelen i petroleumssektoren økt fra 16,4 til 20,0 prosent i 2016. Veksten er særlig blant kvinner med høyere utdanning. Av kvinnene i petroleumssektoren har 60,5 prosent høyere utdanning, mens tallet bare er 36,5 blant menn.

På sitt meste jobbet det 84.000 personer i sektoren i 2014 da oljeprisen lå på topp. Av de 63.000 tilsatte som var igjen i sektoren i 2016, var 2.500 bosatt i utlandet. De fleste var bosatt i enten Storbritannia, Danmark eller Sverige. Av de bosatte i Norge, er om lag 7.000 innvandrere. De største innvandrergruppene kommer fra Storbritannia, Polen og Sverige.

Her kan du laste ned og lese hele rapporten.