Neptune Energy leverte plan for Duva-feltet i Nordsjøen

Publisert

I dag leverte Neptune Energy og de andre rettighetshaverne en PUD (plan for utbygging og drift) av Duva-feltet i Nordsjøen. Det opplyser Oljedirektoratet på sin hjemmeside.

Der forventes det at de skal klare å utvinne 14 millioner standard kubikkmeter med oljeekvivalenter.

Planlagt produksjonsstart er rundt årsskiftet 2020/2021, og produksjonen baserer seg på god utnyttelse av infrastrukturen i området, herunder rørledninger samt prosessanlegget på Gjøa-innretningen.

Duva ligger i utvinningstillatelse 636, 35 kilometer fra land i Hordaland, og ca 60 kilometer nord for Troll-feltet.

Reservene i Duva er beregnet til 3,70 millioner standard kubikkmeter olje og kondensat, 8,39 milliarder kubikkmeter salgsgass og 1,03 millioner tonn NGL (flytende naturgass).

Investeringene beløper seg til 5,5 milliarder kroner, og forventet produksjonstid er 13 år.

Duva skal bygges ut med en havbunnsinnretning som knyttes opp mot Gjøa, cirka seks kilometer unna. Oljen og gassen i Duva skal produseres fra to oljebrønner og én gassbrønn.

Duva er norrønt og navnet på datteren til havguden Ægir og Ran.