Illustrasjon: Nelfo / NHO
Illustrasjon: Nelfo / NHO

- For å lykkes med utslippskutt må vi elektrifisere alt vi kan i nærskipsfarten

NHO mener nettselskapene må reguleres med insentiver for tilrettelegging for lading av skipsfarten langs kysten.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen har ambisjon om å halvere klimagassutslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030, og blant tiltakene vil regjeringen stimulere til null- og lavutslippsløsninger i alle fartøyskategorier.

- Dette er satsninger Nelfo ønsker svært velkommen, sier næringspolitiske direktør i Nelfo, Tore Strandskog.

- For å lykkes med utslippskutt må vi elektrifisere alt vi kan i nærskipsfarten, og det er også fullt mulig med det vi har av tilgjengelig teknologi. Men, sier han, det krever sterkere infrastruktur langs kysten. Landstrøm og ladestrøm for skipsfarten kjennetegnes av høye effektuttak over kortere tidsrom, noe som gir en lavere utnyttelse av nettkapasiteten, forklarer Strandskog.

Norske nettselskaper er inntektsregulert av myndighetene med bakgrunn i effektivitetsanalyser. Lavere utnyttelse av nettkapasiteten gir lavere inntektsramme og dermed lavere driftsresultat for nettselskapets eiere, som i all hovedsak er norske kommuner.

- Nelfo mener det må gjøres endringer i reguleringen slik at nettselskapene, i tillegg til å måles på kostnadseffektivitet, også måles på om de tilrettelegger for elektrifisering av skipsfarten og transport generelt, sier Strandskog.

- Hvis ikke det her skjer en regelendring, risikerer vi en evig krangel mellom nettselskap, havner og rederier om hvem som skal plukke opp regningen for elektrifiseringen. Og den kranglingen er allerede startet.

Her kan du laste ned og lese brosjyren Nelfo og NHO har laget.