Nedgang i salg av bensin og diesel

Publisert

I juni falt salget av bilbensin med 5 millioner liter. Også salg av autodiesel gikk ned, med 6 millioner liter. Og prisene har økt, spesielt for diesel.

Totalt sett ble det i juni solgt petroleumsprodukter for 778 millioner liter. Sammenlignet med samme måned i fjor er nedgangen på 21 millioner liter, tilsvarende en nedgang på 2,6 prosent sammenlignet med juni i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det ble solgt 278 millioner liter med diesel til bil og 105 liter bilbensin, det tilsvarer en nedgang på henholdsvis 2,1 og 4,5 prosent.

Prisene på bensin og diesel har økt de siste tolv månedene med henholdsvis 4,8 og 11,7 prosent, ifølge SSB.

Også salget av andre petroleumsprodukter som anleggsdiesel, marine gassoljer, jetparafin, tungoljer og fyringsparafin-, og olje, gikk ned i juni.

(©NTB)