Nedgang i produksjon av oljesand

Publisert

...men økt utslipp av CO2.

En langvarig vedlikeholdsstans bidro til at Statoils oljesandproduksjon i Canada gikk ned i fjor. Økt energibruk ved oppstart etter stansen, førte likevel til økt CO2-utslipp per enhet.

Produksjonen gikk ned fra 16.000 fat olje per dag i 2012 til 15.000 fat olje per dag i 2013, opplyser Statoil. CO2-intensiteten gikk opp fra 55,6 kg CO2 per fat til 69,7 kg CO2 per fat i fjor.

CO2-intensiteten angir utslipp av CO2 i forhold til produsert energi.

Disse tallene var forventet fra Statoils side ettersom oljesandanlegget i Canada ble stengt ned i flere uker i fjor på grunn av større vedlikehold og integrering av nye tiltak for å redusere CO2-intensiteten på lang sikt.

Forventet

I 2012 hadde vi et veldig stabilt produksjonsår. Da jeg la fram fjorårets rapport pekte jeg nettopp på at vi neste år nok ville se andre resultater fordi vår planlagte vedlikeholdsstans ville få effekter for tallene våre. Det stemmer i og med at vi øker CO2-intensiteten samtidig med at vi har mindre produksjon i 2013, sier direktør og landsjef for Statoil Canada, Ståle Tungesvik, til NTB.

Det var forventet ettersom vedlikeholdsstansen blant annet inkluderte tilkoblingen av en ny og fjerde dampgenerator.

Årsaken er at vårt reservoar ble kjølt ned og trykket gikk ned slik at vi måtte bruke mer damp enn normalt i en periode og produserte mindre enn normalt. Det slår ut i et dårligere resultat i 2013 enn året før, forklarer Tungesvik.

Kritiske røster

Statoils oljesandproduksjon er blitt kritisert fra flere hold, ikke minst fra miljøorganisasjoner, men også fra politisk hold. Så sent som i begynnelsen av mars fattet Rogaland Ap et vedtak om å kreve at Statoil skal trekke seg ut av oljesandprosjekter.

Statoil er imidlertid ikke interessert i en slik utvikling, men ønsker heller å jobbe for å forbedre teknologien for å redusere utslippet av CO2, og Tungesvik karakteriserer oljesandprosjektet som et stort teknologilaboratorium.

Vi har kvalifisert ny teknologi som vi kan bruke på de nye prosjektene. Vi koblet til to konkrete nye teknologier i fjor, blant annet RLD-teknologi, som går ut på effektiv gjenbruk av vann, sier han.

I fjor ble 90 prosent av brakkvannet som Statoil bruker i oljesandproduksjonen gjenbrukt, men med implementeringen av ny teknologi tror Tungesvik at gjenbruken vil komme opp i 95 prosent i år.

Reduksjon

Våre langsiktige mål, som går ut på å redusere CO2-intensiteten i produksjonsprosessen med 25 prosent innen 2020 og 40 prosent innen 2025, ligger fast, understreker Tungesvik. Han peker på at neste vedlikeholdsstans ikke er planlagt før i 2017.

Vi har en nokså stor ambisjon om å redusere CO2-intensiteten, og den står ved lag. Selv om 2013 ble et spesielt år, er vi i rute i henhold til planen, mener han.

Leder av Greenpeace i Norge, Truls Gulowsen, er ikke imponert over tallene fra Statoil. Han mener oljesandrapporten bekrefter at kritikken mot prosjektet er riktig.

Statoils siste oljesandrapport bekrefter det vi har sagt hele tiden, nemlig at dette er et dårlig prosjekt, både økonomisk og for miljøet, mener Gulowsen.

©NTB