Oslo  20161222.Mange bilister står i kø ved Alna i Oslo i 16.30-tiden torsdag ettermiddag. Det er tett trafikk på de store utfartsveiene ut av Oslo de siste dagene før jul.Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
Oslo 20161222.Mange bilister står i kø ved Alna i Oslo i 16.30-tiden torsdag ettermiddag. Det er tett trafikk på de store utfartsveiene ut av Oslo de siste dagene før jul.Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Nedgang i klimagassutslippene

Publisert

Siden toppåret 2007 har de norske klimagassutslippene falt med 6 prosent. Nedgangen fortsatte i 2016.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at de norske klimagassutslippene var 0,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter lavere i 2016 enn i 2015. Til sammen ble det sluppet ut 53,3 millioner tonn klimagasser fra norsk territorium.

– Veitrafikk hadde den største utslippsreduksjonen fra 2015 til 2016 med 3,6 prosent. Også for olje- og gassutvinning, industri og energiforsyning var det en nedgang, mens det var en økning for øvrige utslippskilder, skriver SSB.

Innenfor industrisektoren var nedgangen størst innenfor oljeraffinering og petrokjemisk industri.

– Her var utslippene 0,3 millioner tonn, eller 6 prosent, lavere i 2016 enn året før.

Utslippene fra jordbruket har ligget på omtrent samme nivå siden 1990, men nedgang fra andre utslippskilder, særlig fra industrien, har gjort at jordbruket nå står for en større andel av CH4- og N2O-utslippene enn tidligere.

(©NTB)