Bilder fra riggen Safe Boreas ved kai i Mekjarvik utenfor Stavanger. Foto: Tommy Ellingsen / Norsk Olje & GassPictures from the rig Safe Boreas while docked in Mekjarvik outside of Stavanger. Photo: Tommy Ellingsen / the Norwegian Oil and Gas Association
Bilder fra riggen Safe Boreas ved kai i Mekjarvik utenfor Stavanger. Foto: Tommy Ellingsen / Norsk Olje & GassPictures from the rig Safe Boreas while docked in Mekjarvik outside of Stavanger. Photo: Tommy Ellingsen / the Norwegian Oil and Gas Association

Nedgang i klimagassutslipp i fjor

Publisert

Norske klimagassutslipp utgjorde 53,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2016, viser foreløpige tall. Det er en nedgang på litt under 1 prosent fra året før.

Det ble sluppet ut nesten 0,5 millioner tonn mindre klimagasser, målt i C02-ekvivalenter. Viktigste årsak er redusert bruk av fossile brensler til veitrafikk og olje- og gassutvinning, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Selv om vi eier flere biler og kjører mer med dem, bidro innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel sterkt til nedgangen i klimagassutslipp fra veitrafikk, som sank 3,6 prosent i 2016. I fjor ble det likevel solgt 4,3 milliarder liter bensin og autodiesel – 119 millioner liter mer enn året før.

Også utslippene fra olje- og gassektoren gikk ned i fjor sammenlignet med 2015. Denne nedgangen er på 1,6 prosent, skriver byrået.

(©NTB)