Nedgang for norsk industriproduksjon

Publisert

Norsk industriproduksjon har gått ned med 2,3 prosent fra august til oktober i år sammenlignet med forrige tremånedersperiode.

Nedgangen skyldes blant annet at produksjonen i august var spesielt svak.

Det er nedgangen i det Statistisk sentralbyrå (SSB) omtaler som petroleumsrettet leverandørindustri som i all hovedsak fører til nedgangen.

Innenfor denne gruppen er nedgangen størst innenfor dataindustri og elektrisk utstyrsindustri (-1,9 prosent) og deretter følger bygging av skip og oljeplattformer (-1,8 prosent) og maskinreparasjon og – installasjon med en nedgang på 1,7 prosent. Metallindustrien gikk ned med 1,1 prosent.

Fallet dempes noe av en oppgang på 0,9 prosent i næringsmiddelindustrien. Denne oppgangen skyldes hovedsakelig en høy produksjon innen foredling og konservering av fisk, viser de sesongjusterte tallene fra SSB.

Fra september til oktober viser imidlertid tallene en liten oppgang på 0,7 prosent.

Tolvmånedersveksten fra september 2016 til september 2017 var på 1,2 prosent. Dette er langt svakere enn industriproduksjonen innenfor EU, som økte med hele 3,9 prosent i samme periode.

(©NTB)