Foto:Norsk olje og gass
Foto:Norsk olje og gass

Over 2.000 riggjobber i fare

Publisert

Riggkrisen og nedturen for offshorefartøy blir verre enn antatt. I fjor så Rederiforbundet for seg en ytterligere nedgang i år, men situasjonen har blitt verre enn det de opprinnelig så for seg.

Tall som Rederiforbundet opererer med viser at 7.000 arbeidsplasser i riggbransjen og innen offshorefartøy gikk tapt i 2015. I 2016 ligger tallene an til å bli 4.500. Rundt 100 offshorefartøy ligger nå i bøyer langs kysten uten oppdrag, skriver Stavanger Aftenblad.

– Forventningene har slått til og vel så det, sier Sturla Henriksen, direktør i Rederiforbundet.

Innen februar 2017 kan så mange som 24 rigger stå uten oppdrag, og det er ingenting som tyder på at det vil bli bedre med det første.

– Dessverre vil det bli enda verre. Rundt to tredeler av riggene vil være i opplag i slutten av 2017. Noe som også teller inn på situasjonen for offshorefartøy. Det blir noen tunge år. 2016 er vanskelig, 2017 enda verre, før det i 2018 er et håp om at ting begynner å ta seg opp igjen, sier Henriksen.

Årsaken til dette er at det for tiden av ikke er nok aktivitet globalt sett til å dekke behovet for olje og gass.