Nedbemanning: Nå står Nordsjøen for tur

Publisert

Statoil fortsetter effektiviseringen også i årene fremover selv om det har blitt 5.000 færre ansatte i selskapet siden 2012. Nå står Nordsjøen for tur.

– I sokkelorganisasjonen har vi identifisert et effektiviseringspotensial på omkring 600 årsverk, sier Statoil-talsmann Ola Anders Skauby til Dagens Næringsliv.

– Det er ikke snakk en nedbemanning eller kutt av 600 personer, men vi vil drive et effektiviseringsprogram de neste tre årene slik at vi får en sokkelbemanning som er riktig og tilpasset aktivitetsnivået. Arbeidet med å konkretisere rammene for bemanning pågår inn i 2017. Så får vi se hva det innebærer, fortsetter han.

Hovedtillitsvalgt Per Helge Ødegård i Statoil-fagforeningen Lederne-Teknikerne er ikke beroliget, og sier det blir mindre bemanning på enkeltinstallasjoner enn det har vært.

Stavanger Aftenblad skriver at Statoil må oppbemanne nye installasjoner fremover, særlig på Sverdrup-feltet, og at Statoil-ledelsens plan trolig er å frigjøre folk fra de gamle plattformene til å drive de nye installasjonene.

Målet med den siste nedbemanningsprosessen var å komme ned imellom 20.700 og 21.100 ansatte innen utgangen av 2016. Dette målet er nå nådd, skriver Stavanger Aftenblad.

Ved utgangen av november var det 21.105 ansatte i Statoil, inkludert konsulenter.