Foto: TrønderEnergi
Foto: TrønderEnergi

TrønderEnergi selger seg ut av energiselskap i Nordmøre

Får tilført 660 millioner kroner.

Publisert

TrønderEnergi forteller i en børsmelding at de selger seg ut av NEAS.

Energiselskapet NEAS driver sin virksomhet på Nordmøre, med hovedkontor i Kristiansund.

TrønderEnergi eide 49 prosent av selskapet, og nå har de solgt denne andelen til NEAS og KLP. Samtidig kjøper de NEAS' aksjepost på 3,6 prosent av aksjene i TrønderEnergi.

Etter transaksjonen blir KLP sittende igjen med 33,3 prosent av aksjene i NEAS, mens kommunene Kristiansund, Tingvoll, Averøy, Smøla og Aure blir sittende igjen med resten av eierskapet.

For TrønderEnergi gir dette en regnskapsmessig gevinst i overkant av 300 millioner kroner, samtidig som de får en positiv likviditetseffekt på over 660 millioner kroner.

- I TrønderEnergi har vi i de senere årene rendyrket virksomheten vår innenfor produksjon av fornybar kraft basert på vann- og vindkraft. Vi har bygd opp en slagkraftig organisasjon for drift av vindparker, og startet et løp hvor vi bygger nye forretningsmuligheter innenfor elektrifisering og energieffektivisering, rettet mot det norske og nordiske markedet, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi.

Det er en litt annen tilnærming til markedet enn det NEAS har valgt.

- NEAS har i samme periode, med vår støtte som aksjonær, valgt en strategi for å dekke det regionale markedets behov for et godt fungerende nett. Konsernet har bygd ut mye bredbånd og tatt en meget sterk posisjon innenfor kraftomsetning. NEAS og TrønderEnergi har med andre ord etter hvert valgt hver sin strategiske retning, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi.

Han mener at KLP var en naturlig kjøper av aksjeposten i NEAS.

KLP eier i dag 10 prosent av aksjene i TrønderEnergi, og 20 prosent i nettkonsernet Tensio, hvor TrønderEnergi og NTE eier 40 prosent hver.

– Som kommune- og helse-Norges pensjonsselskap har KLP et langsiktig perspektiv som finansiell investor i norske kraftselskap. Vi har hatt indirekte eierskap i NEAS siden 2015 og er glad for at vi nå kan ta en direkte og større posisjon i kraftselskapet. Det vil sikre pensjoner for fremtiden gjennom god avkastning samtidig som vi øker investeringene i fornybar, sier konserndirektør Aage Schaanning for økonomi og finans i KLP.