Ågotnes  20160115.Fire oljeplattformer ligger i opplag på Ågotnes utenfor Bergen. Oljeindustrien er i fritt fall på grunn av rekordlav oljepris. Stadig kommer det meldinger om nye oppsigelser og oljefartøy som legges i opplag.Foto: Tore Meek / NTB scanpix
Ågotnes 20160115.Fire oljeplattformer ligger i opplag på Ågotnes utenfor Bergen. Oljeindustrien er i fritt fall på grunn av rekordlav oljepris. Stadig kommer det meldinger om nye oppsigelser og oljefartøy som legges i opplag.Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Nav tror på moderat bedring i arbeidsmarkedet

Publisert

Økt boligbygging og eksport, flere investeringer i tradisjonell industri og mer aktivitet innen reiseliv vil bidra til å redusere ledigheten i 2017, tror Nav.

Fram mot 2018 venter Nav at ledigheten i Norge vil synke noe og at vi får en moderat oppgangskonjunktur der sysselsettingen vil begynne å øke, viser Navs ferske arbeidsmarkedsprognose.

– Arbeidsmarkedet i Norge vil fortsatt være todelt gjennom 2017. Svak krone og lav rente vil være positivt for eksportindustrien og turistnæringen, og vi venter ytterligere økning i boliginvesteringene som vil styrke etterspørselen innen bygge- og anleggsnæringen.

– Fortsatt synkende oljeinvesteringer bidrar derimot til fall innen oljerelatert sysselsetting. For arbeidssøkere blir det derfor viktig å se etter jobbmuligheter innen andre yrker og i andre deler av landet, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

I 2016 var antallet helt ledige i snitt på 84.000. NAV venter at antallet vil reduseres til gjennomsnittlig 79.000 i år og 76.000 neste år, noe som tilsvarer en registrert ledighet på henholdsvis 2,9 prosent og 2,7 prosent.

Summen av helt ledige og personer på tiltak, den såkalte bruttoledigheten, ventes å bli 3,5 prosent i år og 3,3 prosent neste år.

Stadig flere er arbeidsledige lenge. Sammenlignet med for ett år siden var det i januar 19 prosent flere registrerte ledige som har vært ledige i mer enn ett år. Økningen har særlig kommet innen ingeniør- og IKT-fag i Rogaland og Hordaland.

Flest er likevel arbeidsledige lenge i yrker som krever mindre utdanning.

(©NTB)