Oslo  20160205.Statsminister Erna Solberg inviterer til toppmøte på statsministerens kontor. Nav direktør Sigrun Vågeng innledet. På toppmøtet om kunnskapsbasert fornyelse og bedre tjenester i offentlig sektor hadde statsministeren invitert toppledere fra NHO, NAV, Skatteetaten, KS, HiOA, LO, NTNU og Unio ved siden av en rekke statsråder.Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Oslo 20160205.Statsminister Erna Solberg inviterer til toppmøte på statsministerens kontor. Nav direktør Sigrun Vågeng innledet. På toppmøtet om kunnskapsbasert fornyelse og bedre tjenester i offentlig sektor hadde statsministeren invitert toppledere fra NHO, NAV, Skatteetaten, KS, HiOA, LO, NTNU og Unio ved siden av en rekke statsråder.Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nav tror på bedring i arbeidsmarkedet fram til 2019

Publisert

I Navs nye arbeidsmarkedsprognose anslår etaten at nedgangen i antall registrerte arbeidsledige vil fortsette og at sysselsettingen vil vokse de nærmeste årene.

Hittil i år har antall arbeidsledige som har registrert seg hos Nav sunket, og etaten anslår at antall helt ledige i år gjennomsnittlig vil ligge på 75.000 personer.

I 2018 anslår Nav at tallet vil være 70.000 og i 2019 på 68.000. I fjor var gjennomsnittet på 83.000 personer.

75.000 ledige i år tilsvarer en ledighet på 2,7 prosent, mens ledigheten i 2019 tilsvarer 2,4 prosent ifølge prognosen til Nav.

– Vi ser nå flere positive utviklingstrekk på arbeidsmarkedet. Arbeidsledigheten har falt så langt i år, og denne utviklingen har vi også sett blant fylkene og yrkesgruppene som ble hardest rammet av nedgangen i oljenæringen. Vi venter ytterligere nedgang i ledigheten og at den moderate oppgangskonjunkturen vi nå er inne i vil fortsette fram til 2019, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

I prognosen venter Nav at sysselsettingen i år vil ende opp med gjennomsnittlig 10.000 flere personer enn i fjor, og at en forventet ytterligere vekst i norsk økonomi framover vil gjøre at sysselsettingen vil vokse raskere både i 2018 og 2019 med et gjennomsnitt på 30.000 personer hvert år.