arbeider plattform oppsigelse
arbeider plattform oppsigelse

Ti år siden arbeidsledigheten var så høy som nå

Publisert

10.000 til vil bli arbeidssøkende i 2016 ifølge Nav.

Ytterligere 10.000 personer vil melde seg som arbeidssøkere neste år, anslår Nav.

Oljefylket Rogaland og nabofylkene opplever en kraftig vekst i arbeidsledigheten, og det vil bare fortsette de neste to årene – ifølge prognosen Nav presenterte torsdag.

Nav venter at det i snitt vil være 80.000 registrerte ledige i år og 90.000 i 2016 og 2017. Dette tilsvarer en registrert ledighet på 2,9 prosent i år, 3,3 prosent til neste år og 3,2 prosent i 2017. Det er ti år siden sist ledigheten var så høy.

SSB med dystre prognoser

Arbeidsledigheten kan stige til 6 prosent i løpet av de neste sju årene dersom den internasjonale økonomien utvikler seg svakere enn det som hittil er lagt til grunn, anslår Statistisk sentralbyrå (SSB).

Med en oljepris på rundt 60 dollar fatet, lav global vekst og inflasjon og nær nullrente i eurosonen de kommende årene – så vil også norsk økonomi få seg en solid trøkk, viser beregninger som Eika Gruppen har utført på oppdrag fra SSB og med SSBs prognoseverktøy.

Ingen krisemaksimering

I rapporten «En dyster økonomisk framtid?» understrekes det at det ikke er noe krisescenario med sjokk, konflikter og resesjon som er lagt til grunn for de alternative beregningene.

Tvert om har det vært et poeng å utarbeide et alternativt scenario som fremstår som realistisk – selv om det er mer pessimistisk enn hovedtyngden av prognosemakerne.