OSLO  20101103.Logo NAV, Arbeids- og velferdsforvaltningen. Eksteri¯r.Foto: Morten Holm / Scanpix
OSLO 20101103.Logo NAV, Arbeids- og velferdsforvaltningen. Eksteri¯r.Foto: Morten Holm / Scanpix

Nav: Flere kommer i jobb når det er slutt på dagpenger

Publisert

Nesten halvparten av de langtidsledige hadde fått seg jobb seks måneder etter at dagpengene tok slutt. 20 prosent var fortsatt arbeidssøkere, ifølge Nav.

– Vi ser at flere kommer i jobb rundt tidspunktet der man mister dagpengene. Det skyldes nok at man søker på flere stillinger når det nærmer seg slutten på dagpengene, og at man kanskje også sier ja til stillinger man tidligere ikke ville tatt. Kanskje takker man f.eks. lettere ja til stillinger i andre deler av landet eller i andre bransjer enn man tidligere har jobbet i, sier Navs arbeidsmarkedsekspert Johannes Sørbø til E24.

Nav har nylig gjennomført en undersøkelse for å se hvor mange som var kommet tilbake i arbeid seks måneder etter at de hadde nådd maksgrensen for dagpengeytelser, som er på to år. Konklusjonen var at nesten halvparten, 44 prosent, av de 6.113 personene som var med i undersøkelsen, var i jobb igjen et halvt år etter dagpengestopp.

Av dem som ikke var i jobb, var blant annet 21 prosent ute av NAVs registre, enten som selvstendig næringsdrivende, hjemmeværende, døde eller utvandret, 19 prosent arbeidssøkende uten NAV-støtte, seks prosent var blitt pensjonister og fire prosent mottok sosialhjelp eller deltok i et kvalifiseringsprogram.

(©NTB)