Naturvernforbundet misfornøyd med Høyres vannkraftplaner

Publisert

Høyres programkomité går inn for å bygge ut mer vannkraft. Det faller ikke i god jord hos Naturvernforbundet.

Energipolitiker Tina Bru i Høyre understreker at programforslaget ikke er noen blankofullmakt, men åpner for «skånsom utbygging i nye vassdrag forutsatt at viktige verneinteresser ivaretas», skriver Klassekampen.

– Små grep i noen vassdrag kan gi mye kraft. Derfor vil vi i noen tilfeller åpne for utbygging, sier Bru og omtaler forslaget som «en liten liberalisering».

– Dette er vi ikke glade for, sier leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet. Hun mener klimaproblemene ikke kan løses ved å bygge ut norske vassdrag. Forbundet hennes har kjempet mot slik utbygging i 100 år, skriver avisen.

To tredeler av norske vassdrag er bygget ut, og sju av de ti største fossene ligger i rør. Generasjonene som kommer etter oss, skal kunne få oppleve den unike, norske naturen, sier Lundberg.

Bru er enig i at vern er viktig, men mener det også må finnes insentiver til å satse på næringsutvikling. Hun sier også at det viktigste grepet for å bygge ut fornybar energi er å ruste opp eksisterende kraftverk. (©NTB)