- Når man har så lite påvirkning globalt sett så må man være best

Publisert

Denne uken arrangerte Norsk klimastiftelse et frokostseminar om Norden som lokomotiv for energiomstillingen. Der stilte Norge, Sverige og Danmark med hver sin representant for å fortelle hva de respektive landene gjør og hva de ser på som sine utfordringer, samt hvordan Norden kan jobbe sammen for å nå klimamålene. enerWE var tilstede for å høre mer om tankene.

Mattias Goldmann fra Sverige er leder av Fores, en grønn og liberal tankesmie med fokus på miljø og klima.

Han begynte med å stille et retorisk spørsmål som mange i Norge også kan nikke anerkjennende til.

- Hvor stor er Sveriges klimapåvirkning? Den er på kun 0,15 prosent. Det betyr at selv om vi stengte ned alt, så ville det overhodet ikke merkes på global basis, sa Goldmann.

Fores-lederen mente at dette spørsmålet og dette svaret leder til en av to konklusjoner. Enten at det ikke spiller noen rolle hva Sverige gjør, eller at man må gå foran og være best. Han er glad for at Sverige klart og tydelig har valgt sistnevnte.

- Når man har så lite påvirkning globalt sett så må man være best. Det er da man kan gjøre en forskjell, sier Goldmann.

Goldmann mener at det ligger store gevinster i å ta det valget, og viser blant annet til Danmark.

- Danmark bestemme seg for å bli verdens beste på vindkraft, og det ble de, sier Goldmann.

Han mener at når man er først ute og er overlegent best på et område som følge av det, så kommer alle andre etter. Det gir konkurransefortrinn.

- Bare gjennom å være først kan Sverige være best, sier Goldmann.

Dette er nå i ferd med å feste seg i Sverige, og de politiske partiene er med.

- Vi begynte med floskler, med paroler, sier Goldmann.

"Verdens første fossilfrie velferdsland", er et av slagordene som brukes i politikken, og næringslivet er i ferd med å følge opp.

- Tidligere holdt næringslivet igjen. Nå sier de kom igjen, forteller Goldmann.

Goldmann trekker frem lastebilprodusentene Scania som et eksempel på det.

- Scania sier at de må være først hvis de skal være relevante, forteller Goldmann.

Selv om han bruker nabolandet Danmark som et eksempel som noen som har gjort det riktig innen vindkraft, påpeker han at Sverige, i likhet med Norge, har en veldig lang kystlinje, og at det gir gode muligheter innen vindkraft.

- Lang kyst betyr veldig gode muligheter for den fornybare energien som kommer. Det betyr at vi har mer vindkraft enn Danmark, sier Goldmann.

Det er en god mulighet for Sverige (og Norge), men det viser samtidig at det å være først ikke nødvendigvis er et varig konkurransefortrinn. Det må følges opp, og videreutvikles.