- Når du får mye fornybar og usikker produksjon så kan det skje ganske mye fra prisene er satt og frem til sanntid

Publisert

Mette Bjørndal er professer ved NHH. Hun deltar med foredrag på konferansen CenSES, og enerWE tok en prat med henne.

- Det nordiske markedet er en del av det Europeiske kraftmarkedet, og dette kraftmarkedet klareres dagen før. Derfor er det lang tid fra priser og kvanta settes, til faktisk kraften skal leveres. Når du mye fornybar og usikker produksjon så kan det skje ganske mye fra prisene er satt og frem til sanntid. 

Dette er bakgrunnen for at NHH nå jobber med modeller som tar hensyn til usikkerheten når man gjør markedsklareringen dagen før.

- Vi tester ut modeller som tar hensyn til usikkerheten. Da får du andre løsninger enn det du vil få dersom du ikke tar hensyn til usikkerheten. 

Mette Bjørndal kan ikke love når de har gode nok modeller som kan benyttes.

- Men vi jobber med å se hvordan prissettingen blir i denne type modeller. Vi ser om disse kan ha gode egenskaper for både å få kostnadsdekning for produsentene, men også gjøre effektivitetsforbedringer.