Nå utgjør vannkraften "bare" 94,5 prosent av norsk elektrisitetsproduksjon

Publisert

I sin siste månedlige oppdatering av elektrisitetsstatistikken skriver SSB at vannkraften i oktober utgjorde 94,5 prosent av elektrisitetsproduksjonen i oktober.

Totalt ble det produsert 12,4 TWh med strøm i oktober, og det var en økning på 2,9 prosent fra samme måned i fjor. Vannkraften økte med 0,9 prosent, men samtidig steg varmekraftproduksjonen med 19,1 prosent og vindkraftproduksjonen med hele 115,3 prosent. Dermed falt andelen fra vannkraft.

Elektrisitetsforbruket falt litt  og endte på 10,1 TWh. Norge hadde dermed et ganske markant kraftoverskudd.

Ser vi på utviklingen over tid, ser vi at vi må helt tilbake til 2013 for å finne en måned der strømimporten var større enn strømeksporten.

Grafen viser produksjon, forbruk, import og eksport av kraft fra 2010 og frem til og med oktober 2017.
Grafen viser produksjon, forbruk, import og eksport av kraft fra 2010 og frem til og med oktober 2017.

Vindkraften har vokst kraftig i Norge i det siste, men det er fra et relativt lavt nivå. Når vi setter opp fordelingen mellom vannkraft, varmekraft og vindkraft over tid, ser vi at vannkraften fortsatt dominerer fullstendig.

Selv om vindkraften har økt, er det fortsatt vannkraften som dominerer norsk kraftproduksjon.
Selv om vindkraften har økt, er det fortsatt vannkraften som dominerer norsk kraftproduksjon.

Les også: