Nå mener Equinor at samfunnet vil tape stort på en ny terminal i Finnmark

Publisert

Ilandføring av oljen fra Barentshavet ved Nordkapp ga håp om lokale ringvirkninger. Nå mener Equinor at samfunnet vil tape stort på en ny terminal i Finnmark.

Oljeselskapene mener det er mer lønnsomt å sende oljen rett fra feltene til internasjonale markeder. Konklusjonen er at samfunnet vil tape over 2 milliarder kroner på oljeomlasting ved en nedskalert terminal ved Nordkapp, skriver Dagens Næringsliv.

I en fersk stortingsproposisjon fra Olje- og energidepartementet heter det at ingen av de utredede løsningene framstår som samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Tilbakemeldingen til Stortinget er basert på foreløpige vurderinger fra oljeselskapsgruppen Barents Sea Oil Infrastructure, anført av Equinor.

Kostnadsanslagene, som også omfatter et alternativ med skip-til-skipsomlasting i fjorden til 1,5 milliarder kroner, er ifølge dokumentet til Stortinget beheftet med en usikkerhet på pluss-minus 40 prosent.

Equinor mener det er behov for ytterligere utredninger fram til høsten 2019.

Høyres fraksjonsleder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Stefan Heggelund, er ikke glad for at beslutningen om terminal ved Nordkapp skyves et år fram i tid når Stortinget ba om et beslutningsgrunnlag allerede i høst. Han viser også til at Equinor tidligere har drevet opp forventningene til lokale ringvirkninger med en terminalløsning.

I Equinor presiseres det at usikkerheten fortsatt er stor, og man ønsker ikke å forskuttere utfallet. Det understrekes at en beslutning høsten 2019 er tidsnok til å rekke feltoppstart i 2022.

Johan Castberg-feltet er basert på funnene Skrugard, Havis og Drivis i årene 2011 til 2014. Det skal bygges ut med et produksjons- og lagerskip knyttet til undersjøiske satellitter, og har et budsjett på 49 milliarder kroner. Oljereservene er beregnet til 558 millioner fat.