Nå leverer Statoil strøm fra havvindparken Dudgeon

Publisert

Statoil forteller at de nå har begynt å levere den første strømmen fra den første installerte vindturbinen i havvindparken Dudgeon. I første omgang gir det strøm til ca. 6.000 britiske husstander. Når

Når anlegget kommer i full drift senere i 2017, vil det forsyne over 400.000 hjem med strøm.

– Dette er en viktig milepæl for en av de største havvindparkene i Europa. Jeg spesielt fornøyd med prosjektets leveranser til planlagt tid og HMS-resultatene hittil, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Statoil, i en pressemelding.

67 fundamenter ble installert på Dudgeon-banken i fjor, sammen med kabler og transformatorstasjonen som samler kraft produsert av vindturbinene. Dette arbeidet tok hele 2000 fartøysdøgn, og turbininstalleringen i år forventes å ta noenlunde samme tid.

Havvindparken Dudgeon ligger 32 km utenfor kysten av Norfolk, Storbritannia, og 20 km øst for havvindparken Sheringham Shoal, hvor Statoil har en eierandel på 40 prosent. Dudgeon omfatter 67 vindturbiner på 6 megawatt hver med en installert kapasitet på 402 MW og forventet årsproduksjon 1,73 TWh, tilsvarende forbruket til mer enn 400.000 britiske husstander.

Havvindprosjektet, med en samlet investering på rundt 1,5 milliarder pund, er en del av Statoils strategi om å gradvis supplere olje- og gassporteføljen med fornybar energi og andre lavkarbonløsninger.

– Å bygge opp en lønnsom fornybarportefølje med utgangspunkt i 40 års olje- og gasserfaring, er et konkurransefortrinn for oss. Vi kan utnytte vår kompetanse fra marine operasjoner, vår erfaring fra komplekse prosjekter og forsyningskjeden vår. Mye arbeid gjenstår, men det er svært tilfredsstillende å få den første Dudgeon-turbinen i drift, sier Stephen Bull, direktør for vindkraftprosjekter i Statoil.

Installeringen av de gjenværende 66 vindturbingeneratorene forventes å bli fullført innen 4. kvartal 2017, og vindparken settes da i full drift.