Hele landet
Hele landet

Nå inneholder vannmagasinene vann tilsvarende 50 TWh med strøm

Publisert

Hele landet

Vannmagasinene i hele landet er nå 60,7 prosent fulle. Det er 2,0 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 62,7 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 63,0 prosent. hele landet har en kapasitet på 82.224 GWh og med en fyllingsgrad på 60,7 prosent tilsvarer det 49.910 GWh.

Hele landet
Hele landet

Elspotområde 1 - Østlandet

Elspotområde 1 omfatter den østlige delen av østlandet fra Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5.787 GWh.

I forrige uke lå fyllingsgraden på 59,9 prosent i elspotområde 1. Det er 2,9 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 62,8 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 50,6 prosent. Totalt har elspotområde 1 en kapasitet på 5.787 GWH og vannreservene tilsvarer nå 3.467 GWh.

Østlandet
Østlandet

Elspotområde 2 - Sørvestlandet

Elspotområde 2 omfatter den sørlige delen av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlig del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32.725 GWh.

For en uke siden var vannmagasinene 64,4 prosent fulle. Uken før lå fyllingsgraden på 66,6 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 73,2 prosent. elspotområde 2 har en kapasitet på 32.725 GWh og med en fyllingsgrad på 64,4 prosent tilsvarer det 21.081 GWh.

Sørvestlandet
Sørvestlandet

Elspotområde 3 - Midt-Norge

Elspotområde 3 omfatter nordre og vestlig del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7.809 GWh.

Vannmagasinene i elspotområde 3 er nå 65,8 prosent fulle. Det er 1,2 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 67,0 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 52,2 prosent. Totalt har elspotområde 3 en kapasitet på 7.809 GWH og vannreservene tilsvarer nå 5.140 GWh.

Midt-Norge
Midt-Norge

Elspotområde 4 - Nord-Norge

Elspotområde 4 omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge. Magasinkapasitet er 19.367 GWh.

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 51,8 prosent i elspotområde 4. Uken før lå fyllingsgraden på 53,2 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 56,4 prosent. Totalt har elspotområde 4 en kapasitet på 19.367 GWH og vannreservene tilsvarer nå 10.032 GWh.

Nord-Norge
Nord-Norge

Elspotområde 5 - Vestlandet

Elspotområde 5 omfatter midtre og nordlig del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16.536 GWh.

Fyllingsgraden i elspotområde 5 er nå 61,6 prosent. Uken før lå fyllingsgraden på 63,9 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 60,0 prosent. Totalt har elspotområde 5 en kapasitet på 16.536 GWH og vannreservene tilsvarer nå 10.190 GWh.

Vestlandet
Vestlandet

Artikkelen er skrevet av en automatisert robot basert på tall fra NVE. Feil kan forekomme.